Publiceret: 14. nov. 2023

Ingen udfordringer med nitrat i Aarhus’ drikkevand

Drikkevand Yansi Søn Large

Der har for nyligt været historier i pressen om nitrat i drikkevand og sammenhæng til tarmkræft. En forskningsrapport fra Københavns Universitet, der netop er udkommet, peger på, at nitrat-niveauerne er værst i Aalborg-området mens vi i Aarhus har et meget lavt niveau af nitrat, der derfor ikke udgør en udfordring.

Der har for nyligt været historier i pressen om nitrat i drikkevand og sammenhæng til tarmkræft. En forskningsrapport fra Københavns Universitet, der netop er udkommet, peger på, at nitrat-niveauerne er værst i Aalborg-området, hvor de har udfordringer med at overholde grænseværdien på nogle af deres værker.

Hos Aarhus Vand har vi ikke set nitrat forureninger, fordi der er en god nedbrydningskapacitet af nitrat i jordlagene over vores grundvandsmagasiner. Vi holder naturligvis øje med niveauet, hvor vi altid har et særligt fokus på vores sårbare områder.

I Aarhus Vand viser alle prøver fra vores vandværker de seneste 5 år mindre end 2 mg/l nitrat i vandet. Grænseværdien er i dag på 50 mg/l. Det diskuteres, om grænseværdien skal sættes helt ned til 4 eller 8 mg/l.

Potentielle problemer med nitrat undgås med grundvandsparker

Når der laves grundvandsparker på vores grundvandsdannende oplande, hvor landbrugsjord konverteres til skov og natur, mindskes udvaskningen af nitrat væsentligt. Det er med til at sikre, at vi ikke får fremtidige problemer med nitrat i vores drikkevand.

 

Du kan se mere om vandkvalitet og analyseprøver her: 

Mit vand

 

Du finder forskningsrapporten her: 

Læs mere her

 

Læs mere om grundvandsparker her:

Grundvandsparker

 

Vil du vide mere om dit vand?