Publiceret: 16. nov. 2023

Vi udvikler ny metode til at beregne CO2-aftrykket i vores anlægsprojekter

Entreprenørmaskine

Aarhus Vand indgår et strategisk partnerskab med flere forsyninger, Danva og Dansk Fjernvarme om udviklingen af et nyt fælles værktøj til at opgøre og dokumentere CO2 og miljøpåvirkningen af anlægsprojekter.

Hos Aarhus Vand har vi en ambition om at være energi og CO2-neutrale i 2030. I den forbindelse vil vi også reducere CO2, øge bæredygtigheden og genanvendelsen i vores anlægsprojekter. Men hvordan kan vi i alle faser af et anlægsarbejde sikre, at vi er klimabevidste og hvordan dokumenterer vi det?

Det skal et nyt LCA-værktøj hjælpe os med, og derfor har vi indgået et strategisk partnerskab med en række andre forsyningsselskaber, DANVA og Dansk Fjernvarme.

Skal udvikle værktøj til at opgøre CO2-udledning

I samarbejdet er det målet at udvikle værktøjet - ’ForsyningsLCA,” som skal hjælpe os med at opgøre og dokumentere CO2-udledninger og ressourceforbrug fra anlægsprojekter i forsyningen.

LCA står for Life-Cycle Assessment, dvs. livscyklusvurdering, og det bruges til at opgøre CO2 og miljøpåvirkning fra et konkret produkt eller anlæg i hele levetiden fra produktion til afvikling.

Vi ser frem til at få et nyttigt værktøj til at kvalificere en vurdering af en CO2- besparelse i anlægsprojekter. Værktøjet gør det lettere for os at arbejde systematisk med CO2 og bæredygtighed
- Projektleder Niels Claes, Aarhus Vand

Han fortsætter med at forklare, at ForsyningsLCA skal bidrage til at sikre, at vi på et veloplyst grundlag minimerer vores miljøbelastning, når vi fx anlægger nye vandledninger eller bygger nye brønde. 

Bidrager til et troværdigt klimaregnskab

Ifølge Niels Claes kan et troværdigt klimaregnskab kun opstilles med verificerede data og beregningsmetoder som er fælles for hele branchen. Og derfor er det en stor hjælp at have et samlet brancheværktøj, som medvirker til, at der ud fra et faktuelt oplyst grundlag, kan arbejdes systematisk med CO2/bæredygtigheds-projektoptimeringer.

Vi ser frem til over de kommende to år, i samarbejde med dygtige partnere i branchen, at udvikle et nyt værktøj
- Projektleder Niels Claes, Aarhus Vand

Vi bliver klar til at imødese nyt EU-direktiv

At indgå i dette strategiske partnerskab skal hjælpe os med at løse anlægsopgaverne i hverdagen på en klimabevidst måde. Og dette gør os også klar til at imødese det kommende CSRDirektiv fra EU (Corporate Sustainability Reporting Directive), hvor der vil blive fremsat krav om at reducere CO2.

Partnere
HOFOR (Projektleder), DANVA, Dansk Fjernvarme, Lemvig Vand, Frederiksberg Forsyning, Novafos, FORS, KLAR Forsyning, VandCenter Syd og Aarhus Vand.