Publiceret: 11. jan. 2024

Nye servicebiler kører på el fra dit spildevand

Elbil Januar 2024
Servicebil på el

Aarhus Vand producerer selv strøm på renseanlæggene ud fra spildevandet. Og hvad er mere nærliggende end at lade nye elbiler op med denne grønne strøm.

Aarhus Vand er i gang med en grøn omstilling af køretøjsflåden. 25 % af bilparken er allerede omstillet til at være eldreven. Tre servicebiler, som kører på diesel, bliver nu udskiftet til nye biler, som også kører på el.

Biler tanker egenproduceret strøm på renseanlæg

De nye servicebiler holder til på Aarhus Vands renseanlæg og skal bruges til at køre rundt med mandskab og udstyr til spildevandsmålinger og vedligehold af spildevandsledninger, brønde mm. De nye servicebiler kører på el, som er produceret direkte på renseanlæggene ud fra spildevandet fra aarhusianernes husholdninger.

Vi har ladestandere på anlæggene, hvorfra bilerne kan tanke egen-produceret strøm. Og det er endnu en god grund til at skifte dieselbiler ud til el.
- Bo Grumstrup Sørensen, ansvarlig for bilparken hos Aarhus Vand.

Det organiske materiale eller med andre ord slam fra spildevand er kilden til strømmen, som driver elbilerne.

Organisk materiale bliver til el

Dette slam opkoncentreres og ledes til tanke, hvor en gasproduktion begynder. Biogassen fra denne proces kan bruges til at producere elektricitet via en gasmotor. Dermed har renseanlægget el, som betyder at det er selvforsynende med strøm. Overskydende strøm sælges videre til borgere i kommunen.

Med de nye elbiler og ladestandere på renseanlæggene er der endnu et incitament til at fortsætte med at udvinde så meget strøm som muligt fra biogasanlægget, hvorfra der forresten også produceres varme.