Sundhed & vand

Havnebadet Banner

Vand er en fundamental kilde til sundhed

Aarhus Vands vigtigste formål er at skabe sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten. Sundhed er derfor en helt essentiel del af vores arbejde, og vores vilje til forandring og bidrag til sundhed stopper ikke ved vores egne anlæg. Med fokus på at skabe mest mulig værdi til flest muligt, indgår vi i flere forskellige samarbejder. Nedenfor finder du eksempler på hvordan vi konkret arbejder med at skabe sundhed.

Rehabiliteringsparken

Et levende byrum med fokus på sundhed og klimatilpasning

Arealerne omkring Marselisborg Centret er blevet omdannet til en rehabiliteringspark, hvor formålet er at skabe et nyt samt levende byrum, der imødekommer behovet for at indtænke klimatilpasning og behovet for centrets brugere har udendørs rehabiliteringsaktiviteter. Projektet er dermed verdens første bypark, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til sundhedsfremmende samvær.
Drikkervand Dreng Textvisual

Grundvandsbeskyttelse

Rent drikkevand er en grundlæggende forudsætning for vores sundhed. Desværre er der i grundvandboringer i Aarhus fundet sprøjtegiftrester i de øverste grundvandsmagasiner. Vandværkerne kontrollerer naturligvis kvaliteten på drikkevandet, så du altid trygt kan drikke vandet fra hanen. Men vores drikkevand er sårbart, og det er nu, vi skal agere for at sikre det rene drikkevand i fremtiden.
For at sikre, at der ikke sker fremtidig forurening, beskytter vi de områder, hvor grundvandet dannes, gennem oprettelse af skov og natur og gennem aftaler om, at der ikke må benyttes sprøjtegift og andre miljøfremmede stoffer.
Kunder SUP Aarhushavn Large Aarhusvand

Øget sundhed i Aarhus gennem renere vand

Bedre rensning af spildevandet og stop for kloakudløb til Aarhus Å har gjort både havn, å og søer til mere rene og attraktive miljøer med masser af liv.
Det gælder bl.a. Brabrand Sø, Aarhus Ø og havnen, hvor der ikke længere er ubehagelige lugte. I stedet er der mulighed for dyrke mange former for vandsport uden risiko for vores sundhed.

Aarhus Vand arbejder forsat med at kunne mindske risikoen for overløb af spildevand ved ekstreme regnmængder, så der opnås bedst mulig sundhed gennem rent vand til beboere i Aarhus og omegn.

Sådan arbejder vi med sundhed gennem rent vand

Vandpost Skanseparken Banner

Bliv klogere på vandets betydning for al liv

På vandposter placeret i Aarhus i Skanseparken, Mindeparken og ved Bispetorvet kan du komme med på en eksklusiv lydrejse. Scan QR-koden med din mobil og få en dramatisk indflyvning i, hvad vandet betyder for al liv og for Aarhus.

Se mere om vandposter og lydfortællinger