Sundhed & vand

Drikkervand Dreng Textvisual

Grundvandsbeskyttelse og sundt drikkevand - nu og i fremtiden

Rent drikkevand er en grundlæggende forudsætning for vores sundhed. Desværre er der i grundvandsboringer i Aarhus fundet sprøjtegiftrester i de øverste grundvandsmagasiner. Vandværkerne kontrollerer naturligvis kvaliteten på drikkevandet, så du altid trygt kan drikke vandet fra hanen. Men vores drikkevand er sårbart, og det er nu, vi skal agere for at sikre det rene drikkevand i fremtiden.
For at sikre, at der ikke sker fremtidig forurening, beskytter vi de områder, hvor grundvandet dannes, gennem oprettelse af skov og natur og gennem aftaler om, at der ikke må benyttes sprøjtegift og andre miljøfremmede stoffer.

Ny kampagnefilm om den sprøjtefri have

Kunder SUP Aarhushavn Large Aarhusvand

Øget sundhed i Aarhus gennem renere vand

Bedre rensning af spildevandet og stop for kloakudløb til Aarhus Å har gjort både havn, å og søer til mere rene og attraktive miljøer med masser af liv.
Det gælder bl.a. Brabrand Sø, Aarhus Ø og havnen, hvor der ikke længere er ubehagelige lugte. I stedet er der mulighed for dyrke mange former for vandsport uden risiko for vores sundhed.

Aarhus Vand arbejder forsat med at kunne mindske risikoen for overløb af spildevand ved ekstreme regnmængder, så der opnås bedst mulig sundhed gennem rent vand til beboere i Aarhus og omegn.

Ny dokumentar om drikkevand og grundvandbeskyttelse i Danmark

Rehabiliteringsparken

Et levende byrum med fokus på sundhed og klimatilpasning

Arealerne omkring Marselisborg Centret er blevet omdannet til en rehabiliteringspark, hvor formålet er at skabe et nyt samt levende byrum, der imødekommer behovet for at indtænke klimatilpasning og behovet for centrets brugere har udendørs rehabiliteringsaktiviteter. Projektet er dermed verdens første bypark, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til sundhedsfremmende samvær.
Lydfortælling Banner

Bliv klogere på vandets betydning for al liv

På vandposter placeret 12 steder i Aarhus, bl.a. i Skanseparken, Mindeparken og ved Bispetorvet, kan du komme med på tre forskellige lydrejser ind i vandets verden. Scan QR-koden med din mobil og få en dramatisk indflyvning i, hvad vandet betyder for al liv og for Aarhus.

Lydrejse

Sådan arbejder vi med sundhed gennem rent vand

Se nogle af vores projekter, der bidrager til sundhed