Publiceret: 13. maj 2019

Renere vand i søerne, åen og havnen

Kunder SUP Aarhushavn Large Aarhusvand

Bedre rensning af spildevandet og stop for kloakudløb til Aarhus Å har gjort både havn, å og søer til mere rene og attraktive miljøer med masser af liv.

På få år er det lykkedes at skabe nye rekreative miljøer ved Brabrand Sø, Aarhus Å og havnen. Hvad der var utænkeligt for ti år siden, er i dag blevet nogle af Aarhus’ stærkeste kort. Vi kan opholde os i de nye caféområder og på opholdsarealer langs åen uden ubehagelige lugte fra åen. Vi kan ro i kajak eller kano på Brabrand Sø, i åen og i havnen - og dyrke andre former for vandsport - uden risiko for vores sundhed. Derudover har miljøet i bugten fået det bedre, og vi har fået nye bademuligheder i havnebadet.

Havnebad Udspring Medium

Bedre vandkvalitet

Det så skidt ud med vandkvaliteten i bl.a. Brabrand Sø, Aarhus Å og havnen, da byrådet i 2005 besluttede at sætte gang i det såkaldte ”Aarhus-Å-projekt”. Der var udløb fra renseanlæg, og 75 kloakudløb belastede vandkvaliteten ved kraftige regnskyl. Der var samtidig udsigt til mellem 20 og 40 procent mere regn end tidligere, flere skybrud og stigende vandstand på længere sigt.

Aarhus Å-projektet blev færdiggjort i 2013 og omfattede disse hovedelementer:

  • Otte store bassiner - de fleste underjordiske - til midlertidig opsamling af regnvand og spildevand ved kraftig regn.
  • Nedlæggelse af kloakudløb - ledninger førtes i stedet til de nye bassiner eller renseanlæg.
  • Forbedret rensning af spildevandet på Viby og Åby Renseanlæg.
  • Udvidelse af kapaciteten på Viby og Åby Renseanlæg.
  • It-løsning med anvendelse af regnradar og samlet styring af hele spildevandssystemet.
  • Varsling ved overskridelse af kravene til badevandskvalitet.

Som følge af dette er der i den inderste del af Aarhus Havn opnået en væsentlig forbedret vandkvalitet.

Fortsat arbejde

Der er stadig udfordringer i forhold til at sikre vandkvaliteten i Aarhus, fordi der fortsat er risiko for overløb af spildevand i havnen og lokale oversvømmelser ved ekstreme regnmængder. Disse udfordringer arbejder vi med nu og i årene fremover.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Optimeret styring af hele spildevandssystemet, så vandet ledes derhen, hvor der er størst kapacitet.
  • Fortsat opdeling af kloaksystemet med separate ledninger til regnvand og spildevand, så regnvandet ikke skaber overløb på renseanlæggene.
  • Flere steder med lokal nedsivning af regnvand, så risikoen for lokale oversvømmelser og overbelastning af kloakker og renseanlæg mindskes.

Se eksempler på projekter

Cases