Publiceret: 27. jun. 2018

PhosphorCare - fra affaldsprodukt til gødningsressource

Phosphorcare

I et partnerskab med Herning Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes os at gøre fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt.

I partnerskabet har vi udviklet et koncept, som er implementeret på Åby og Marselisborg Renseanlæg, hvor vi som nogle af de første steder i verden genindvinder fosforen i spildevandet og videresælger den som gødning af høj kvalitet under navnet ”PhosphorCare”.

Interessen for konceptet er stor i både Danmark og udlandet. I Danmark er der et potentiale til at bygge 20 - 30 fosforanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være på 1,6 milliarder kroner over ti år.

 

Partnerskab med franske Suez

Partnerskabet har tegnet kontrakt med et af verdens største vandselskaber - Suez i Frankrig - om hjælp til opbygning af et fosforanlæg baseret på den teknologi, der er udviklet i partnerskabet. Og Aarhus Vand har indgået en aftale om et innovationspartnerskab, hvor der kan ske videreudvikling af konceptet sammen med Suez Water A/S og det danske firma Stjernholm A/S. Suez bygger bl.a. to nye anlæg i Frankrig baseret på denne teknologi.