Energi- & ressourceudnyttelse

Pexels Darius Krause 2228183

Vi vil gerne flytte grænserne

Verden har brug for, at vi udnytter vores ressourcer bedre og tænker i mere effektive energiformer. Hos Aarhus Vand er vi allerede langt, og vi har vi et klart mål om, i forening med dygtige samarbejdspartnere, at blive ved med at flytte grænserne på området. I Aarhus Vand stopper vores håndtering af spildevand ikke ved opsamling, rensning og returnering. Drevet af innovation og bæredygtige mål ser vi en lang række muligheder i måden, vi arbejder med spildevand på. Vi ser det kort sagt som en af fremtidens ressourcer til udvikling af ny energi, nye produkter og ny forretning.
Mars Rådnetårne Textvisual Aarhusvand

Marselisborg Renseanlæg - fra energisluger til energiproducent

Vandsektoren udleder hvert år op mod 100.000 ton CO2 ved at producere drikkevand og rense spildevand. Det er et højt tal – også set i lyset af både de nationale og globale klimamål. Derfor er Marselisborg Renseanlæg i tæt samarbejde med flere partnere blevet forvandlet til en af verdens mest energieffektive og bæredygtige anlæg. I dag producerer anlægget 50% mere energi, end det selv bruger på at rense spildevandet. Dermed dækker anlægget også energiforbruget til produktion af drikkevand, og nok så vigtigt: Det bidrager væsentligt til reduktion af CO2.

Til det hører også produktion af bl.a. fosforgødning af spildevandet. Der udvikles således mere end 600 kg fosfor i døgnet på anlægget – og der kommer hele tiden produktion af ny næringsstoffer til.
Egårenseanlæg Textvisual Aarhusvand

Egå Renseanlæg - alt andet end et traditionelt renseanlæg

Egå Renseanlæg ligner nok et traditionelt renseanlæg, men har ligesom Marselisborg Renseanlæg undergået en kraftig forvandling de seneste år, og er i dag også et energiproducerende anlæg, der sætter nye standarder. En af nøglerne til den energieffektive drift er, at anlæggets efterklaringstanke er blevet renoveret. Hvor pumperne i efterklaringstankene førhen kørt enten på fuld kraft eller ingen, er de nu bestykket med frekvensomformere. De sikrer, at pumperne konstant kører i den fart, der er behov for. Det har reduceret elforbruget til returslampumpning med mere end 35%.
Rewater Banner

Aarhus ReWater - et nyt fyrtårn inden for ressourceudnyttelse

Placeret ét sted – og udstyret med den nyeste teknologi – kommer rense- og ressourceanlægget til at sætte endnu mere fart på den måde, vi udnytter ressourcerne i spildevandet på.

Læs mere

Renseværk i byen Nye sender regn- og overfladevand ud til toiletskyl og tøjvask

Se flere cases

Cases