Energi- & ressourceudnyttelse

Pexels Darius Krause 2228183

Vi vil gerne flytte grænserne

Verden har brug for, at vi udnytter vores ressourcer bedre og tænker i mere effektive energiformer. Hos Aarhus Vand er vi allerede langt, og vi har vi et klart mål om, i forening med dygtige samarbejdspartnere, at blive ved med at flytte grænserne på området. I Aarhus Vand stopper vores håndtering af spildevand ikke ved opsamling, rensning og returnering. Drevet af innovation og bæredygtige mål ser vi en lang række muligheder i måden, vi arbejder med spildevand på. Vi ser det kort sagt som en af fremtidens ressourcer til udvikling af ny energi, nye produkter og ny forretning.
Mars Rådnetårne Textvisual Aarhusvand

Marselisborg Renseanlæg - fra energisluger til energiproducent

Vandsektoren udleder hvert år op mod 100.000 ton CO2 ved at producere drikkevand og rense spildevand. Det er et højt tal – også set i lyset af både de nationale og globale klimamål. Derfor er Marselisborg Renseanlæg i tæt samarbejde med flere partnere blevet forvandlet til en af verdens mest energieffektive og bæredygtige anlæg. I dag producerer anlægget 50% mere energi, end det selv bruger på at rense spildevandet. Dermed dækker anlægget også energiforbruget til produktion af drikkevand, og nok så vigtigt: Det bidrager væsentligt til reduktion af CO2.

Til det hører også produktion af bl.a. fosforgødning af spildevandet. Der udvikles således mere end 600 kg fosfor i døgnet på anlægget – og der kommer hele tiden produktion af ny næringsstoffer til.
Egårenseanlæg Textvisual Aarhusvand

Egå Renseanlæg - alt andet end et traditionelt renseanlæg

Egå Renseanlæg ligner nok et traditionelt renseanlæg, men har ligesom Marselisborg Renseanlæg undergået en kraftig forvandling de seneste år, og er i dag også et energiproducerende anlæg, der sætter nye standarder. En af nøglerne til den energieffektive drift er, at anlæggets efterklaringstanke er blevet renoveret. Hvor pumperne i efterklaringstankene førhen kørt enten på fuld kraft eller ingen, er de nu bestykket med frekvensomformere. De sikrer, at pumperne konstant kører i den fart, der er behov for. Det har reduceret elforbruget til returslampumpning med mere end 35%.
Rewater Banner

Aarhus ReWater - et nyt fyrtårn inden for ressourceudnyttelse

Placeret ét sted – og udstyret med den nyeste teknologi – kommer rense- og ressourceanlægget til at sætte endnu mere fart på den måde, vi udnytter ressourcerne i spildevandet på.

Læs mere

Renseværk i byen Nye sender regn- og overfladevand ud til toiletskyl og tøjvask

Genopfyldning Af Sand

Genbrug af sand fra Åby Renseanlæg sparer ressourcer, CO2 og penge

Gammelt filtersand, som skulle udskiftes på Åby Renseanlæg, er blevet genbrugt til et kloakeringsprojekt på Søren Frichs Vej. I forhold til gængse metoder med bortskaffelse er der opnået en CO2 besparelse på 86%.

Se flere cases

Cases