Publiceret: 08. sep. 2021

Leakinator - en ny lækagesøgningsmetode

Karl Aage X Leakinator

Aarhus Vand har udviklet en ny lækagesøgningsmetode, som gør lækagesøgning op til 80% mere effektivt.

Leakinatoren, som er en Aarhus Vand opfindelse, kan langt hurtigere og mere effektivt end hidtil finde lækager og reparere dem. Dermed kan vi reducere spild af vores fælles vandressource i ledningsnettet. Lækager på vandledningerne betyder at der siver drikkevand ud af vores vandledninger og ud i jorden. Det er spild af vores fælles vandressource og øger udgifterne for produktion af drikkevand.

Det er en god og pålidelig service, og medarbejderne i Aarhus Vand er enormt velforberedte, hvilket er helt afgørende for den gode proces, når arbejdet med Leakinatoren går i gang. Vi overvejer at få Leakinatoren ind som en fast del af vores serviceplan.
- Thomas Børgesen, Gedved Vandværk

Leakinatoren giver et overblik over det samlede billede:

  • Hvor mange liter vand mister du samlet set.
  • Hvilke lækager har den største omkostning.

På den måde kan man hurtigt regne ud, hvor det giver bedst mening at starte med at reparere lækagerne. En bonus er også, at man samtidigt får motioneret ventiler, testet brandhaner og generelt kommer rundt i hele systemet.

 

Leakinatoren fungerer som en midlertidig vandforsyning

Den nye lækagesøgningsmetode går ud på at finde lækager ved brug af Leakinatoren, hvor styringen betjenes via en smartphone. Leakinatoren overtager kortvarigt vandforsyningen af et område, hvorefter vandforbruget for området afmåles, og man kan derved hurtigt konkludere, om der er lækager.

Ved denne metode reduceres sporingstiden, vi kan måle størrelsen af lækagen og kontrollere systemet. Ved nedbringelse af lækager, sikrer vi, at vandet, vi borer op, bliver anvendt optimalt. Omkostningerne ved vandboringer og vedligehold af vandværk bliver derved holdt på et niveau, der følger vores reelle vandforbrug ­– jo mindre tab vi har, jo mindre vand skal vi bore op, og dette er med til at passe godt på vores grundvand.

 

Fordele ved at bruge leakinatoren:

  • Hurtigt overblik over, hvor du har lækager - og hvor du ikke har
  • Overblik over, hvor stor lækagen er - og dermed hvor det gevinsten er størst ved at reparere
  • Kommer rundt i hele ledningssystemet
  • testet dine brandhaner og motioneret ventiler
  • Udstyr i topkvalitet, der betjenes med en smartphone

 

Hør mere om, hvordan Aarhus Vand forhindrer vandtab herunder.

Karlaage Isaksen

Karl Age Isaksen

Vandforsyningsoperatør

+45 8947 1000