Publiceret: 12. mar. 2024

Kreativ løsning på Åby Renseanlæg sparer ressourcer, CO2 og penge

Genopfyldning Af Sand
Filtersand på Åby Renseanlæg

Gammelt filtersand, som skulle udskiftes på Åby Renseanlæg, er blevet genbrugt til et kloakeringsprojekt på Søren Frichs Vej. I forhold til gængse metoder med bortskaffelse er der opnået en CO2 besparelse på 86 %.

I forbindelse med et renoveringsprojekt på Åby Renseanlæg skulle sandet i 12 sandfiltre udskiftes. Det ville normalt kræve, at Aarhus Vand betalte en vognmand for at hente sandet og afgifter for bortskaffelse.

Genanvendelse af 30 år gammelt sand

Filtersandet var 30 år gammelt, men i stedet for at bortskaffe det gamle filtersand fandt projektleder i Aarhus Vand, Morten Bøjsen, ud af, at sandet kunne genanvendes. Ikke så langt væk på Søren Frichs Vej stod kollegaer ved et kloakeringsprojekt og manglede sand. Her blev sandet genanvendt og samtidig sparede Aarhus Vand penge i projektet til at anskaffe nyt sand. På den måde blev gammelt filtersand en win win for alle. 

86% mindre CO2 ved genanvendelse af sand

Helt konkret er ca. 210 tons filtersand genanvendt. Det rådgivende ingeniørfirma Envidan har lavet et notat, hvor de har vurderet hvad effekten har været. Da projektet blev gennemført, havde vi ikke nogen evidens for, om det ville gavne miljøet eller være økonomisk rentabelt - men det har vi nu.

I forhold til den almindelige arbejdsgang har vi ved genbrug af filtersandet opnået:

Genbrug Af Sand Åby Renseanlæg Ny (1)

Den største faktor i forhold til CO2 udledningen, ligger i den sparede kørsel fra grusgraven til byggepladsen. Filtersandet skulle kun transporteres få kilometer, før det kunne bruges til kloakeringsprojekt.

Så på trods af mere tomkørsel med lastbiler, som ellers undgås i videst muligt omfang i den almindelige arbejdsgang, har genanvendelsen faktisk været både økonomisk og miljømæssigt rentabel.