Aarhus ReWater - på vej mod verdens mest effektive ressourceanlæg

Det er sikkert. Verdens mest effektive ressourceanlæg og vidensplatform til behandling af spildevand får hjemme i Aarhus. Tæt på byen. Tæt på havet. Tæt på hverdagen vil Aarhus ReWater tage imod vores spildevand og omdanne det til nye materialer, nye produkter og ny energi til de næste 50 år. Mindst.

Vi oplever det allerede i dag som varme, biogas, el og gødning. I fremtiden bliver det også muligt at fremstille proteiner og måske endda medicin fra spildevand. På sigt er det kun et spørgsmål om at lade døren stå åben for det, vi endnu ikke har tænkt. Det kræver en innovativ tilgang og vi har derfor formuleret en innovationsstrategi, som afsæt for en fortsat udvikling af Aarhus ReWater.

Med Aarhus ReWater følger der en helt ny og revolutionerende måde at se på spildevand og vores samlede ressourcer – en løbende gentænkning af, hvordan vi gør gode ting bedre. Det betyder også, at vi kommer til at løse en af Danmarks store udfordringer: At sikre plads til fortsat vækst i Aarhus i takt med at vi har brug for at være CO2-neutrale og mere og mere grønne i vores handlinger. Vi er bevidste om vores ansvar som en CSR-certificeret virksomhed og inddrager FN’s 17 Verdensmål som en integreret del af Aarhus Vand og Aarhus ReWater.

Derfor er Aarhus ReWater heller ikke færdigt en gang for alle. I kraft af sin fleksible opbygning er det altid i bevægelse. Det tilpasser sig. Det udvikler sig. Det handler ikke om, hvad vi har. Det handler om, hvad tingene skal blive til. I dialog. Og i fællesskab med alle. Aarhus ReWater vil mere end noget andet skulle opleves som en vedvarende ressource for byen, for Danmark og for verden.

Som verdens mest effektive ressourceanlæg vil Aarhus ReWater bidrage til et renere og mere attraktivt Aarhus. Et vartegn for alt det vi kan i byen og som vi med stolthed ønsker at give til kommende generationer.

 

Aarhus ReWater bliver en del af havneområdet omkring Tangkrogen

 

Tidsplan

Aarhus ReWater skal stå færdigt i 2028, og i foråret 2017 gik vi i gang med udviklingsprocessen, som skal lede hen imod opførelsen af anlægget.

Den overordnede tidsplan ser sådan ud: 

  • 2017-2025: Udvikling af nye teknologier

  • 2020 Januar: Udsendelse af udbudsmateriale for proceskonsortie

  • 2018-2022: Udbud af VVM-undersøgelse, gennemførelse af VVM-undersøgelser, kommuneplantillæg, lokalplan m.m.

  • 2020 november: Forventet udsendelse af udbudsmateriale for entreprenør

  • 2019-2028: Projektering, udbud og opførelse af Aarhus ReWater

  • 2028: Ibrugtagning

  • 2028-?: Videreudvikling af Aarhus ReWater