Indberet måleraflæsning

Du skal indberette tallene på vandmåleren en gang om året

Sådan gør du

Du får en besked fra os, når du skal aflæse måleren

Vandmåleren er rund og er enten blå eller grå.

For at aflæse den, skal du løfte låget og aflæse alle tal i tælleværket på måleren.

Indberet tallene til os på Min Side.

Indberet målertal på Min Side

Spørgsmål og svar

Hvordan aflæser jeg vandmåleren

Vandmåleren er blå eller grå. Løft låget og aflæs alle tal i tælleværket på måleren.

Hvorfor skal jeg aflæse en gang årligt?

Vi bruger din aflæsning i forbindelse med dannelsen af opgørelsen samt efterfølgende aconto-regninger. Ud fra din aflæsning kan vi beregne et forventet forbrug for det kommende år.

Hvad sker der, hvis jeg ikke aflæser?

Hvis Aarhus Vand ikke modtager en aflæsning, bliver din opgørelse dannet ud fra et skønnet forbrug. Vi skal dog stadig have din aflæsning og kan i yderste tilfælde kræve adgang til måleren med fogedens hjælp. Hvis fogeden skal inddrive aflæsning, bliver der pålagt gebyr.

Hvad sker der, hvis jeg aflæser for sent?

Hvis du aflæser for sent, har vi allerede beregnet din opgørelse ud fra et skønnet forbrug. Aarhus Vand opkræver i det tilfælde et gebyr. Se gebyrer i vores takstblad som du finder på denne side.

Hvorfor kan Aarhus Vand ikke fjernaflæse vandmåleren?

Da det er dyrt at installere fjernaflæste målere, har vi valgt at udskyde dette.

Jeg bor i Tranbjerg og skal aflæse på min Kamstrup måler - hvordan gør jeg?

For at aflæse vand på Kamstrup Multical måleren trykkes 5 gange på O-knappen. Vandaflæsningen er påført med "m³ a" – f.eks. 150 m³ a.

Jeg bruger intet vand, hvad skal jeg gøre?

Du bør sørge for, at der årligt er et minimums forbrug på 1 m³ på din vandinstallation. Det svarer til at lade vandet løbe kraftigt en time fra hanen. Det kan f.eks. ske, når du hvert år skal aflæse dit forbrug på vandmåleren.

I rør og installationer, der ikke benyttes, står vandet stille og her trives bakterierne. Før eller siden vil disse bakterier blive trukket ud i ledningsnettet og forurene vandet. Derfor skal der være et forbrug på vandinstallation, eller også skal vandstikledningen afbrydes.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du beslutter, at vandstikket skal afbrydes.