Forbrug og regninger

Ansøgning Job Karriere Textvisual

Sådan bruger du Min Side

På Min Side får du overblik over dit forbrug, dine regninger og breve. Det er her du melder flytning og bestiller tid til skift af vandmåler. Du kan også vælge, hvordan vi må kontakte dig om fx aflæsning af vandmåler.
Flytning

Meld flytning

Skal du flytte i ny bolig, flytter din virksomhed, eller er du tilflytter til Aarhus Kommune, så kan du her finde information omkring, hvordan du melder din flytning korrekt.

Betaling og aflæsning

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om regninger, betaling og aflæsning af vandmåleren.

Se flere spørgsmål og svar
Hvorfor stiger taksterne på mit vand i 2024?

Prisstigningen skyldes inflation og stigende elpriser i 2022 og 2023, som slår igennem for dig som kunde i 2024 og 2025.

I 2024 stiger taksten for drikkevand med 1,09 kr. pr. kubikmeter, mens den for spildevand stiger 3,84 kr. pr. kubikmeter. Det svarer til, at en gennemsnitlig husstand på 2,5 personer vil få en ekstraudgift på ca. 700 kr. om året.

Vores priser lægger fortsat som nogle af de billigste i hele Region Midt og vi arbejder fortsat på at holde vores priser i ro, så vidt det overhovedet er muligt.

Hvornår skal jeg betale?

De fleste af vores kunder modtager tre regninger om året. De to af regningerne er acontoregninger, og den sidste er en opgørelse for året inklusiv en acontoregning.

Hvad gør jeg, hvis mit forventede forbrug ændrer sig?

Du kan kontakte os og oplyse det forventede forbrug. 

Husk at oplyse: 

  • Dit navn.
  • Adresse for forbrugsstedet.
  • Årsagen til ændringen. 

Send en mail til kunde@aarhusvand.dk.

Hvordan aflæser jeg vandmåleren?

Du kan kende vandmåleren på, at den er rund. Aflæs alle tal i tælleværket på måleren og indberet tallene på Min Side eller via vores automatiske telefon.

Vi bruger din aflæsning i forbindelse med dannelsen af opgørelsen samt efterfølgende aconto-regninger. Ud fra din aflæsning kan vi beregne et forventet forbrug for det kommende år. 

Hvornår skal jeg aflæse vandmåleren?
Du får besked fra os, når det er tid til at aflæse vandmåleren. Vandmåleren skal aflæses en gang om året.
Hvad sker der, hvis jeg aflæser vandmåleren for sent?

Hvis vi ikke modtager en aflæsning af vandmåleren inden fristens udløb, vil du modtage et påmindelsesbrev med en ny frist, pålagt et gebyr.

Modtager vi heller ikke din aflæsning inden den nye frist udløber, vil din årsopgørelse blive dannet ud fra et skønnet forbrug, pålagt endnu et gebyr.

Se gebyrer i vores takstblad som du finder på denne side.

Vi vil altid gerne modtage din aflæsning, hvis fristen er overskredet. Indberet din aflæsning her

Hvordan gør jeg klar til udskiftning af vandmåler?

Når du har fået besked om udskiftning af din vandmåler, så er der en række ting, vi beder dig gøre forud for montørens besøg:

  • Afprøv ventilerne/hanerne på begge sider af måleren for at undersøge om du kan lukke for vandet.
  • Sørg for at der er fri adgang til vandmåleren. 
  • Sørg for at installationen er i god stand. 

Læs mere her.

 

Hvordan finder jeg skjulte utætheder?

Ved hjælp af vandmåleren kan du finde ud af, om der er skjulte utætheder eller vandspild i din bolig. Sørg for, at alle vandhaner og andet, der bruger vand, er lukket i hele husstanden. Husk at vaske- eller opvaskemaskinen ikke må køre.

Sådan gør du:

Gå ud til vandmåleren og se, om det lille tandhjul stadig kører rundt.

  • Hvis det lille tandhjul på måleren står fuldstændig stille, er der ingen brud eller vand, der løber.
  • Hvis tandhjulet kører rundt, tyder det på et skjult brud eller vand, der løber, fx toilettet.

Er der et brud i din installation, så skal du få en autoriseret vvs-installatør til at udbedre fejlen. Det er dig, der skal betale regningen.

Vi foreslår, at du aflæser vandmåleren mindst en gang om måneden og noterer tallene. Så kan du holde øje med udsving i dit forbrug.

Regning Lommeregner Banner

Forstå din regning

Få hjælp til at forstå din regning og bliv klogere på dit vandforbrug.

Sådan læser du din regning
Skjultbrud

Få refusion ved skjult brud

Hvis du får et brud på en skjult vandinstallation i fx væggen eller gulvet, kan du søge om at få penge tilbage.
Login

Opdeling af det faste vandafledningsbidrag

Følg linket og udfyld formularen, hvis du ønsker at opdele det faste vandafledningsbidrag. Vi behandler din ansøgning så hurtigt vi kan, men forvent et par dages besvaringstid.
Prisen pr. m³ (1.000 liter) i 2024
Vandforsyning Kr. inkl. moms Kr. ekskl. moms
Vandforbrug 13,24 10,59
Vandafgift til staten 7,96 6,37
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 21,20 16,69
Spildevandsafledning
Vandafledningsbidrag private og erhverv <500 m3 32,04 25,63
I alt for drikkevand og afledning af spildevand 53,24 42,59
Prisen pr. m³ (1.000 liter) i 2023
Vandforsyning Kr. inkl. moms Kr. ekskl. moms
Vandforbrug 12,15 9,72
Vandafgift til staten 7,96 6,37
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 20,11 16,09
Spildevandsafledning
Vandafledningsbidrag (afrundet) 28,20 22,56
I alt for drikkevand og afledning af spildevand 48,31 38,65
Dreng Drikkervand Yansi Banner

Gode råd til dit forbrug

Du kan være med til at passe på vores lokale vandmiljø, værne om det rene drikkevand og reducere dit klimaaftryk.

Gode råd til dit vandforbrug
Gennemsnitlig Vandforbrug (1)

Gennemsnitligt vandforbrug

Her ser du en oversigt over et gennemsnitligt vandforbrug ud fra antal personer.

Vandforbruget i en husstand hænger naturligvis sammen med, hvor mange personer, den består af. Gennemsnittet pr. person bliver dog mindre desto flere personer husstanden består af .

Til venstre ser du antal personer. Ud for det kan du se, hvornår vi anser forbruget for at være normalt eller stort.