Sådan gør du klar til udskiftning af vandmåler

Afprøv ventilerne inden montøren kommer

Inden vores målermontør kommer skal du undersøge om ventilerne/hanerne på begge sider af måleren kan lukke for vandet:

  • Åbn for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter først den ene ventil. Tjek, at vandet ikke løber, og viseren på måleren er stoppet. Luk op for ventilen igen.
  • Luk derefter den anden ventil. Tjek, at vandet ikke løber, og viseren på måleren er stoppet. Luk op for ventilen igen. 

Kan ventilerne ikke lukke for vandet, skal du få en vvs-installatør til at udskifte ventilerne, før vi kan komme og skifte måleren.

Skulle du få en vandskade i huset, er det også rart at vide, at ventilerne er i orden, så du kan lukke for vandtilgangen.

Sørg for fri adgang til måleren

Når vi kommer ud for at skifte din måler, vil det være en stor hjælp, at du på forhånd har sikret, at der er fri adgang til måleren.

Vi har mange aftaler i løbet af en dag, og vi vil gerne overholde de tider, vi har aftalt med vores kunder. Vi kan derfor ikke garantere, at vi har tid til at vente på, at fx et skab bliver tømt.

Sørg for, at installationen er i god stand

I enkelte tilfælde oplever vi, at en vandinstallation er i så dårlig stand, at vi ikke kan skifte vandmåleren, uden at der sker skade på installationen.

Du skal derfor udføre de forbedringer, der er nødvendige. Først når dette er sket, kan vi udskifte måleren.

Det er dig som ejer, der har ansvar for, at vandinstallationen er i god stand - også afspærringsventilerne omkring måleren. Aarhus Vand er kun ansvarlig for selve vandmåleren.

Vandmåler

Hvem har ansvaret for ventilerne omkring vandmåleren?

Det er dig som ejer, der har ansvar for, at vandinstallationen er i god stand - også afspærringsventilerne omkring måleren. Aarhus Vand er kun ansvarlig for selve vandmåleren.

Ifølge § 50 i lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning mv. og pkt. 8.1.5 og 8.1.6 i Aarhus Vands regulativ for håndtering af drikkevand er ejeren forpligtet til at holde private vandinstallationer forsvarligt ved lige.

Aarhus Vand fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som måtte opstå i forbindelse med udskiftningen af ventiler på en privat vandinstallation, men som i al væsentlighed skyldes manglende vedligeholdelse.

Udskiftning af vandmåler - gør klar til montørbesøg

Har du brug for hjælp?

Vandproduktion Textvisual Aarhusvand

Team Ledningsnet

Vi har et team af eksperter klar til at hjælpe dig mellem kl. 8-15.