Publiceret: 13. dec. 2022

Forstå din regning

På siden her forklarer vi din regning, og hvordan den er bygget op. Din regning er bygget op omkring dit vandforbrug, som er dannet på baggrund af forbruget på vandmåleren i din ejendom.

1: Dine oplysninger

Installationsnummer er dit unikke nummer for din installation, som du skal bruge, hvis du skal i kontakt med Aarhus Vand.

Du kan logge ind på Min Side med dit kundenummer og adgangskode. Adgangskoden finder du på dit velkomstbrev, på din Betalingsservice-oversigt eller dit brev om aflæsning af vandmåleren.

Fakturadato er den dato, din regning er udstedt.

Betalingsdato er den dato, hvor du senest skal betale din regning for at undgå rykkere.

Forstå Din Regning 1

2: Opgørelse

Øverst ser du perioden for opgørelsen. Du vil typisk modtage tre regninger i løbet af en afregningsperiode.

Aconto i alt er det samlede indbetalte beløb i perioden, som opgørelsen dækker over.

På opgørelsen på side 2 kan du se udregningen for dit samlede forbrug af vand- og afledning af spildevand i perioden. Du betaler for afledning af spildevand af de kubikmeter vand, du bruger.

Forstå Din Regning 2

3: Tilmeld Betalingsservice

Her ser du oplysninger om tilmelding til Betalingsservice, hvilket du kan gøre via Netbank eller på Min Side. Når du er tilmeldt Betalingsservice, sikrer du, at dine regninger betales til tiden, og du undgår ubehagelige overraskelser som rykkere og rykkergebyrer.

Forstå Din Regning 3

4: Vand 

Her vises din oversigt over opgørelsen af dit vandforbrug, samt delelementerne som den består af.

Under "Vand" kan du se, hvornår aflæsningen er registreret, og hvad måleraflæsningen har vist. Du kan derudover se:

  • Hvor stort dit vandforbrug har været.
  • Vandafgift, der er en lovpligtig afgift til staten.
  • Fast vandbidrag, der er pr. vandmåler.
Forstå Din Regning 4

5: Afledning af spildevand 

Her vises din oversigt over opgørelsen af afledning af spildevand, samt delelementerne som den består af.

Under "Afledning" ser du, hvad du skal betale for at få afledt dit spildevand.

  • Afledningen bygger på dit vandforbrug.
  • Der betales et vandafledningsbidrag pr. spildevandsstik.

For både vand og afledning ser du også en aconto-opgørelse, hvor du kan se, om du har betalt for meget eller for lidt.

Forstå Din Regning 5

6: Diverse

Her kan du se om du skal betale til øvrige køb eller ydelser, gebyrer og renter.

Forstå Din Regning 63

7: Forventet forbrug

Her kan du se en oversigt over dit forventede forbrug, som er dannet på baggrund af dit faktiske forbrug fra opgørelsen.

Forstå Din Regning 7

8: Dit forbrug

På side 4 kan du se udviklingen i dit vandforbrug gennem de seneste år. Graferne vises kun, hvis du har været tilmeldt som forbruger på adressen i mere end to år.

Grafen viser det beregnede forbrug svarerende til 1 år og kan afvige i forhold til det afregnede forbrug, hvis der ikke er 365/366 dage imellem aflæsningerne.

Forstå Din Regning 8