Priser

Beregn din pris på vand

Indtast dit forventede årlige forbrug i kubikmeter og se prisen for dit drikkevand og afledning af spildevand. Er du i tvivl om, hvor meget du forbruger, så kan du nedenfor se det gennemsnitlige forbrug.

Forudsætninger for prisen

Prisen inkluderer vandforbrug, vandafgift til staten og vandafledningsbidrag (afledning af spildevand).

Prisberegneren kan benyttes, hvis din ejendom forsynes med vand fra Aarhus Vand og er kloakeret. Får du vand fra et lokalt vandværk, eller er din ejendom ikke kloakeret, kan prisberegneren ikke benyttes.

Se hvor du får vand fra

 

Prisen inkluderer faste bidrag: Fast årligt vandbidrag på 812,50 kr. inkl. moms og fast årligt bidrag for spildevandsstik på 750,00 kr. inkl. moms.

Prisen på fast vandbidrag afhænger af størrelsen på vandmåleren. Langt de fleste enfamilieshuse har en målerstørrelse, som koster 812,50 kr. om året.

Gennemsnitlig Vandforbrug (1)

Gennemsnitligt vandforbrug

Her ser du en oversigt over et gennemsnitligt vandforbrug ud fra antal personer.

Vandforbruget i en husstand hænger naturligvis sammen med, hvor mange personer, den består af. Gennemsnittet pr. person bliver dog mindre desto flere personer husstanden består af .

Til venstre ser du antal personer. Ud for det kan du se, hvornår vi anser forbruget for at være normalt eller stort.
Uendeligbro Aften Large

Hvad koster vand?

Prisen for vand består af betaling af drikkevand, afledning af det spildevand, du leder ud i kloakken samt et årligt bidrag. Prisen for vand beregnes i kubikmeter. Herunder kan du både se en samlet pris og priserne for de delelementer, vandprisen består af. Prisen for vand justeres hvert år den 1. januar. 

For 2024 er prisen i alt for drikkevand og afledning af spildevand 53,24 kr. inkl. moms pr. m³ og dermed steget 4,93 kr. primært grundet inflation og dyrere elpriser.
Prisen pr. m³ (1.000 liter) i 2024
Vandforsyning Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Vandforbrug 10,59 13,24
Vandafgift til staten 6,37 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 16,69 21,20
Spildevandsafledning
Vandafledningsbidrag private og erhverv <500 m3 25,63 32,04
I alt for drikkevand og afledning af spildevand 42,59 53,24

Spørgsmål og svar om priser

Hvorfor stiger taksterne på mit vand i 2024?

Prisstigningen skyldes inflation og stigende elpriser i 2022 og 2023, som slår igennem for dig som kunde i 2024 og 2025.

I 2024 stiger taksten for drikkevand med 1,09 kr. pr. kubikmeter, mens den for spildevand stiger 3,84 kr. pr. kubikmeter. Det svarer til, at en gennemsnitlig husstand på 2,5 personer vil få en ekstraudgift på ca. 700 kr. om året.

Vores priser ligger fortsat som nogle af de billigste i hele Region Midt, og vi arbejder fortsat på at holde vores priser i ro, så vidt det overhovedet er muligt.

Hvad består den samlede vandpris af?
 • En pris for det rene vand, man bruger fra hanen
 • En pris for det vand, man sender i afløbet ved fx opvask, tøjvask, bad og toiletskyl
 • Moms og afgift til staten, som tilsammen udgør en tredjedel af den samlede pris
 • Et fast årligt gebyr for vandmåler og spildevandsstik.
Hvornår skal jeg betale?

De fleste af vores kunder modtager tre regninger om året. De to af regningerne er acontoregninger, og den sidste er en opgørelse for året inklusiv en acontoregning.

Hvad koster det at få afbrudt et vandstik?

Prisen afhænger af dimensionen på dit vandstik. Afbrydelsen sker ved, at stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen. Hvis du senere ønsker at etablere en ny tilslutning efter en afbrydelse, skal der betales fuldt anlægsbidrag.

Du kan se vores priser her.

Hvad koster det at have en vandhane, der drypper?

Hold øje med om din vandhane drypper. En vandhane, der drypper hurtigt, kan bruge mere end 30 m³ om året, hvilket svarer til cirka 1.500 kr.

Hvad koster det at have et toilet, der løber?

Et toilet der løber kan bruge mere end 400 m³ om året, hvilket svarer til cirka 20.000 kr. Du kan hurtigt se om dit toilet står og løber ved at tjekke, om der konstant er uro på overfladen af vandet.

Hvordan kan jeg spare på vandet? Se vores spareråd

Bad og toilet

 • Hold øje med om toilettet løber. Et toilet der løber, med uro på overfladen, kan bruge mere end 400 m³ om året, hvilket svarer til cirka 20.000 kr.
 • Skift dit gamle toilet ud med et to-skyls toilet. Det kan mere end halvere dit vandforbrug til toiletskyl. Hvis du ikke ønsker at udskifte dit gamle toilet, findes der i stedet indsatser til gamle toiletter, som kan nedbringe vandforbruget til toiletskyl.
 • Hold øje med om din vandhane drypper. En vandhane der drypper hurtigt, kan bruge mere end 30 m³ om året, hvilket svarer til cirka 1.500 kr.
 • Tag korte brusebade. Tag brusebad i stedet for karbad og begræns længden af dine brusebade. Du kan også lukke for bruseren, når du sæber dig ind.
 • Skift din almindelige bruser ud med en sparebruser.
 • Luk for vandet, når du børster tænder.
 • Anvend et-grebs armaturer. Du opnår hurtigt den ønskede vandtemperatur, og du kan lettere huske indstillingspunktet.
 • Anvend et armatur med såkaldt turboeffekt - især til håndvaske og køkkenvaske. Når du åbner for hanen, kommer der ikke så meget vand ud. Har du derimod brug for at tappe meget vand, løftes grebet, og vandstrømmen bliver ca. fordoblet. Det vil sige, at du sparer i det daglige, men du kan få store mængder vand, hvis det er nødvendigt.
 • Installér perlatorer (luftiblandere) på dine vandhaner.

Køkken

 • Læg en flaske med vand i køleskabet i stedet for at lade vandet løbe til det bliver koldt.
 • Brug en balje når du vasker op i hånden eller skal rense dine grøntsager.
 • Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op inden start.

Have

 • Hvis du vander have, er det mest bæredygtigt at gøre det tidligt om morgenen eller sent om aftenen.
 • Brug opsamlet regnvand til havevanding.
 • Vand kun haven, hvis det er helt nødvendigt.
 • Brug vandkande i stedet for slange.
Hvad koster sekundavand?

Sekundavand har samme pris pr. m³ som drikkevand, og der er et fast årligt sekundavandsbidrag. 

Se vores priser her.

Særligt forurenet spildevand

For særligt forurenet spildevand opkræver vi et særbidrag for det forureningsindhold, der er højere end i almindeligt spildevand.

I henhold til Bekendtgørelse om Særbidrag for Særligt Forurenet Spildevand skal vi opgøre særbidraget ud fra de faktisk afholdte omkostninger. Vi kan derfor først beregne den endelige enhedspris efter årets udgang. Derefter sender vi dig en samlet regning for hele året.

Hvis du har behov for at betale før årets udgang, kan du kontakte os for at få tilsendt en aconto regning.

En sådan acontobetaling beregner vi ud fra taksterne i det foregående år. Når året er gået, så beregner vi den endelige samlede betaling for hele året. Derefter vil du enten få en ekstra regning eller få penge tilbage.

Enhedspriser* for betaling af særbidrag, 2021

 • Organisk stof, COD: 0,5 kr./kg COD
 • Kvælstof, Total-N: 3,0 kr./kg T-N
 • Fosfor, Total-P: 18,2 kr./kg T-P

*Udover enhedspriserne opkræves der et administrationsbidrag.

Drikkevand

Forbrug og regninger

Få et samlet overblik over relevante informationer om forbrug og regninger som kunde hos Aarhus Vand samt de mest stillede spørgsmål.

Forbrug og regninger
Egårenseanlæg Textvisual Aarhusvand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Vedtægten indeholder reglerne for tilslutning og betaling for kloak og spildevandshåndtering i Aarhus Vands forsyningsområde samt øvrige områder, hvor Aarhus Vand står for afledning af spildevand.
Vandtrappe

Regulativ for håndtering af drikkevand

Regulativet beskriver forholdet mellem Aarhus Vand og kunder, der modtager drikkevand fra os. Det beskriver hvilke forventninger, du som kunde kan have til os, og hvilke forpligtigelser, du har som kunde.
Nye Bolig

For dig, der bor i byen Nye

Som et af de første steder i verden får du sekundavand til toiletskyl og tøjvask. Du finder også priser for sekundavand på side 5 i vores prisoversigt. Her finder du tillægget til regulativet gældende for sekundavand. Du kan se mere om sekundavand i Nye på vores Spørgsmål og Svar-side.