Individuel vandafledningsbidrag

Ansøgning om individuel opkrævning af det faste vandafledningsbidrag pr. boligenhed/installation.