Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Derfor arbejder Aarhus Vand i en række internationale netværk og partnerskaber for at fremme bæredygtighed gennem bl.a. videndeling. Vi deltager i projekter, der spreder miljøtilpassede teknologier til andre lande og vi har medvirket til at danne Den danske Vandklynge. I dagligdagen arbejder vi med bæredygtige partnerskaber i forbindelse med vores bygge- og anlægsaktiviteter (Vandpartner) m.v.