Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Aarhus Vand arbejder for klimatilpasse mod hyppigere og voldsommere skybrud og stigende havvand. Vi gør byen bedre at bo i.

Vi er optaget af at skabe bæredygtig byudvikling f.eks. ved alternative løsninger på infrastruktur, klimatilpasning og innovation af nye måder at arbejde med ledningsnettet på. Samtidig vil vi mindske vores affaldsmængder og arbejder frem mod at tænke mere i genanvendelse og cirkulær økonomi.