Regning og betaling

Læs om regning, opgørelse, betalingsservice, gebyr, konto mv. . .

Tilbage til Spørgsmål og svar
Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Du kan tilmelde dig Betalingsservice på Min Side. Efter du har logget ind vælger du ”Tilmeld Betalingsservice”. Du kan bruge NemID som login.

Hvordan tilmelder jeg mig til e-Boks?

Du kan tilmelde dig e-Boks på www.e-Boks.dk . Efter du har logget ind, skal du tilknytte Aarhus Vand som leverandør. Du kan vælge selvaflæsningsbrev og regning.

Du kan også tilmelde dig på Min Side.

Hvordan bruger jeg NemID på minside.aarhusvand.dk?

Første gang du bruger NemID på Min Side, skal du tilknytte dit kundenummer til din NemID. Du skal her bruge dit kundenummer og adgangskode fra Aarhus Vand. 
Efterfølgende kan du bruge NemID til login.

Hvordan opdaterer jeg mine kundeoplysninger?

Du logger ind på Min Side og opdaterer dine oplysninger.

 

Jeg udlejer flere boliger - kan vandforbruget i boligen blive afregnet direkte mellem Aarhus Vand og mine lejere?

Hvis du som udlejer kan opfylde en række betingelser, kan du vælge at ansøge om, at Aarhus Vand opretter individuel afregning med de enkelte lejere.

Betingelserne er beskrevet i ”Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug” (BKG 837). Dine ejendomme skal opfylde alle følgende tekniske forudsætninger:

 • Ejendommen består af mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre.
 • Den enkelte boligenheds samlede forbrug af vand skal kunne måles med en enkelt måler.
 • Den enkelte boligenhed skal være forsynet med en selvstændig vandledning. 
  Vandtilførslen til den enkelte boligenhed skal være forsynet med en stophane, således at Aarhus Vand har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden.
 • De målere, som installeres til måling af en boligenheds forbrug, ejes og stilles til rådighed af Aarhus Vand.

Ansøgningen skal indeholde en tegning med angivelse af placering af stophaner og sendes til Aarhus Vands kundeservice.

Når en boligenhed er omfattet af reglerne i BKG 837, er Aarhus Vand forpligtet til at afregne vandforbrug direkte med lejeren. Eventuelle restancer, som skyldes en lejers manglende betaling, er i disse tilfælde udlejeren uvedkommende.

Send besked til Kundeservice.

Jeg har penge til gode - hvordan får jeg dem udbetalt og hvornår?

Vi udbetaler dine penge enten via Betalingsservice eller NemKonto.

Du kan oplyse dit CPR-nummer (CVR nummer for virksomheder) på Min Side. Du kan bruge NemID som login. Pengene udbetales på forfaldsdatoen.

Kan jeg se min konto hos Aarhus Vand?

Ja, det kan du, hvis du logger ind på Min Side. Du kan bruge NemID.

Gå til Min Side her.

Jeg modtager regninger, selvom jeg er flyttet - hvorfor?

Aarhus Vand har ikke modtaget en flyttemeddelelse fra dig eller din udlejer. Du bedes fremsende følgende oplysninger til Kundeservice:

 • Aflæsning på skæringsdatoen
 • Skæringsdatoen
 • Fraflytters nye adresse
 • Tilflytters navn

Kontakt Kundeservice.

Hvor mange regninger modtager jeg om året?

Du modtager 3 regninger om året. 2 a conto regninger og en opgørelse med første a conto regning.

Hvornår modtager jeg opgørelsen?

Vores kunder er delt op i seks afregningsområder. Det er derfor forskelligt, hvornår vores kunder modtager opgørelsen.

Hvornår modtager jeg regninger?

Det afhænger af, hvornår din opgørelse dannes.

Hvis du har opgørelse pr. 31.12. modtager du regningen ultimo januar med betalingsfrist d. 10. 2., hvis denne er en hverdag. Herefter modtager du næste regning 4 måneder efter.

Jeg er tilmeldt Betalingsservice - hvordan ser jeg min opgørelse?

Du kan se dine a conto fakturaer og opgørelse på Min Side under ”Post fra Aarhus Vand”.

Du kan bruge NemID som login.

Jeg har haft et stort vandforbrug - kan jeg få penge tilbage?

Du kan søge om penge tilbage, hvis du har haft et stort vandforbrug på grund af et skjult brud.

Se mere om, hvordan du kan søge.

Jeg udlejer min ejendom og ønsker at overgå til individuel afregning i henhold til bekendtgørelse 837 - hvordan gør jeg?

Ejer af ejendommen skal sende en skriftlig ansøgning til Aarhus Vand, hvis de ønsker individuel afregning (BKG 837). Ansøgningen skal indeholde en tegning med angivelse af placering af stophaner og den skal sendes til Aarhus Vands kundeservice.

Kontakt Kundeservice.

Hvis Aarhus Vand skal imødekomme ansøgningen skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 1. Den enkelte enheds samlede forbrug skal kunne måles med én vandmåler
 2. Den enkelte enhed skal være forsynet fra én stikledning
 3. Den enkelte enhed skal kunne aflukkes ved en stophane, placeret udenfor enheden. Aarhus Vand skal have umiddelbar adgang til stophanen
 4. Målerne som registrerer forbruget ejes og stilles til rådighed af Aarhus Vand

Når en boligenhed er omfattet af reglerne i BKG 837 er Aarhus Vand forpligtet til at afregne vandforbrug direkte med lejeren. Eventuelle restancer, som skyldes en lejers manglende betaling, er i disse tilfælde udlejeren uvedkommende.

Jeg har modtaget en meddelelse om lukning af vandet - hvorfor?

Vi har i tidligere breve rykket for manglende betaling af vand og adviseret om, at hvis du ikke betaler det skyldige beløb, vil vi lukke for vandtilførslen til din bolig. Du kan se din saldo på Min Side.

Hvordan undgår jeg, at der lukkes for vandet i forbindelse med at jeg skylder Aarhus Vand penge?

Du skal straks indbetale det beløb, du skylder til Aarhus Vand.

Er du i tvivl, skal du kontakte Aarhus Vands Økonomiafdeling for yderligere oplysninger:

Mandag - fredag kl. 8:00 - 15:00
Tlf. 89 47 10 00.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00