Vores selskaber og forretningspartnere

Egårenseanlæg Textvisual Aarhusvand

Kommercielle muligheder i vandets kredsløb

Aarhus Vand har til opgave at pumpe rent drikkevand op af jorden og ud til forbrugerne, og derefter tage os godt og sikkert af spildevandet. Men gennem vores arbejde udvikler vi også infrastruktur, systemer, metoder og kompetencer sammen med industrien. En stor del af det vi skaber kan omsættes til kommercielle produkter og services. Forretningsgørelse handler om at udnytte de kommercielle muligheder, vi har for at etablere et selvstændigt forretningsben og skabe værdi for både kunder, forsyning og branchen generelt.

Innovationschef Karsten Lumbye: Venturestrategi skal sikre gode investeringer

Møde Aarhus Vand

Hvorfor arbejde med forretningsgørelse?

Aarhus Vand ønsker at de løsninger vi er med til at udvikle, også giver en værdistrøm ind i virksomheden, der ud over kapital også kan gøres op i øget innovationsfeedback, ønske om styrkede nationale og internationale partnerskaber samt anerkendelse af vore medarbejdere. Forretningsgørelse er en måde at afbøde effekten af de besparelseskrav som vandforsyninger er underlagt.

Samtidigt vil vi gerne udnytte de lovmæssige rammer for hvordan en forsyning kan have tilknyttet virksomhed optimalt. Et af vores fokus områder er derfor etablering af joint ventures med private virksomheder, ofte i branchen kaldet 40/60-selskaber.

Vores joint venture selskaber

Mars Rådnetårne Textvisual Aarhusvand

Utilizero vil gøre den globale spildevandssektor klimaneutral

DHI A/S og Aarhus Vand står bag Utilizero, der hjælper spildevandsselskaber med at reducere drivhusgasudledning og energiforbrug ud fra solide erfaringer og løsninger til automatiseret processtyring. Via digital processtyring og optimering af driften vil spildevandsselskaberne kunne reducere energiforbrug med op til 30 procent og begrænse udledningen af drivhusgasser og kemikalier. Løsningerne bygger på DHI’s unikke softwareteknologier og på Aarhus Vands mangeårige erfaringer med egen digital transformation inden for blandt andet renseprocesser og procesoptimering.
Drypsensor Textvisual Aarhusvand

Dryp - Intelligent håndtering af vandkredsløbet

Født af vores stigende behov for hurtigt at kunne få mere og bedre data leverer Dryp i dag data der muliggør intelligent håndtering af vandkredsløbet.
Vi har med Dryp skabt en fleksibel og intuitiv platform, som gør det nemt at udstille måledata og analysere dem hjemme på kontoret. Dryps platform giver et godt overblik over vores installerede sensorer og hvilke målinger de foretager. Derudover tilbyder platformen mange muligheder i forhold til at hente data eller sætte måledataene i sammenhæng med andre sensorer, som Aarhus Vand har inde på platformen.
Zediment Regnvandsbassin

Zediment - effektive undersøgelser af anlæg og bassiner

Med et stigende pres på spildevandsanlæg har forsyninger i høj grad brug for at kunne optimere drift og kapacitet. Zediment er udviklet sammen med EIVA for netop at kunne tilbyde avancerede, omkostningseffektive sedimentations-undersøgelser af renseanlæg og regnvandsbassiner.
Missionen er at gøre vandselskaber i stand til at optimere deres forretning gennem viden om deres reelle, tilgængelige kapacitet, så de kan tilpasse deres drift på baggrund af præcise, sammenlignelige og sporbare data.
Sulfinizer Muslinger Textvisual Aarhusvand

Sulfinizer - bæredygtigt muslingefilter mod svovlbrinteproblemer

Landets vandselskaber kæmper med stigende svovlbrinteproblemer i kloaksystemet, der også giver dårlig lugt. EnviDan og Aarhus Vand er derfor gået sammen i firmaet Sulfinizer, hvor vi har udviklet et bæredygtigt filter med muslingeskaller, der løser problemet uden brug af kemikalier.

Kommercielle produkter og cases

Regnvandsbassin

Vi baner vejen for at udvikle nye bæredygtige løsninger

En central del af Aarhus Vands strategi handler om forretningsgørelse. Det gør vi for at kunne lykkedes med at skabe innovation, nye forretningsmuligheder og forretningsløsninger. Alt sammen med fokus på at opnå vores vision om at skabe sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten.

Vores forretningsstrategi

.

Skovoghav Drone Gramstrup

Strategiske partnerskaber

At indgå partnerskaber i vandbranchen er en del af Aarhus Vands DNA og vi tror på, at morgendagens løsninger skal designes i samarbejde. Derfor inviterer vi både de private virksomheder og den øvrige forsyningsbranche ind til nye samarbejder.

Se mere

Find svar på de mest hyppige spørgsmål her:

Hvordan kan vi indgå et partnerskab med Aarhus Vand?

Hvis I har en idé til et kommercielt samarbejde med Aarhus Vand, må I endelig tage fat i os, så vi sammen kan finde ud af, om der er et godt match, og om det falder inden for de muligheder, vi har både ift. det faglige og det regulative område.

Hvilke typer forretningsaftaler kan man indgå med Aarhus Vand?

Som forretningspartner er det muligt at indgå samarbejde i form af en licensaftale, et joint venture, vidensdeling eller køb af rettigheder.

Hvordan investerer jeg i en idé, et produkt eller et selskab fra Aarhus Vand?

Hvis du kender til et produkt, en metode eller noget andet som vi har udviklet, og hvis du gerne vil være med til at kommercialisere dette, må du endelig tage fat i os for en videre dialog.

Hvilke typer projekter går Aarhus Vand op i?

Som udgangspunkt tager alle vores kommercielle aktiviteter udspring i noget, vi selv har brug for, eller noget der er udviklet i forbindelse med vore kerne ydelser. I store træk drejer det sig om alt, der vedrører de overordnede områder: drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Hvilke projekter har Aarhus Vand gang i lige nu?

vores hjemmeside vil vi løbende fortælle om de aktiviteter og de selskaber, vi kan tale om. Projekter, der er under udvikling, vil af forretningsmæssige hensyn først blive omtalt, når de kommercielle forhold tillader det.

Hvis vi får en ide, der kræver hjælp fra Aarhus Vand, hvordan får vi så Aarhus Vand til at indgå et samarbejde med os?

Tag fat i os. Vi vil gerne hjælpe og måske være med. Hvis det drejer sig om noget, vi ikke selv skal være en del af, så finder vi ud af en betaling for vores viden og assistance. Den indledende dialog er selvfølgelig uforpligtende. Det kan også være, I rammer os med en mulig løsning på noget, vi lige står og mangler, så kan den videre udvikling evt. tænkes ind i et partnerskab.

Hvis vi står med et problem, er der så mulighed for, at Aarhus Vand kan hjælpe med en løsning gennem et samarbejde?

Ja, hvis vi kan hjælpe qua vores ”særlige” viden på vores område, så vil vi gerne se på mulighederne for at hjælpe.

Computer Grafer

Forskningsprojekter

Aarhus Vand deltager også i eksternt finansierede projekter, hvor vi sammen med vores partnere modtager forskellige fondsmidler til forskning og udvikling af nye løsninger inden for vand og spildevand.
Bæredygtig Innovation

Er du vores næste partner?

Står du med en konkret forretningsidé, du gerne vil have testet af eller mangler viden til at videreudvikle? Eller står du og mangler testkapacitet, er studerende eller en start-up med blod på tanden for at komme videre med dit projekt?

Så står Aarhus Vand klar med nogle af landet bedste eksperter inden for hele vandets kredsløb, og har bæredygtighed og klimatilpasning helt inde under huden.

Kontakt os

Karsten Lumbye Jensen HR

Karsten Lumbye Jensen

Afdelingschef, Chief Innovation Officer

Line Dybdahl Poulsen Web

Line Dybdahl Poulsen

Business Lead

Malte Kristian Skovby Ahm Web

Malte Kristian Skovby Ahm

Forretnings- og forskningslead

+45 8947 1143

malte.ahm@aarhusvand.dk
Janni Thusgaard Pedersen HR

Janni Thusgaard Pedersen

Fagleder, Business Lead

.