Publiceret: 07. feb. 2023

Dansk selskab vil gøre den globale spildevandssektor klimaneutral

Mars Lystbådhavn Large
Marselisborg Renseanlæg

DHI og Aarhus Vand står bag selskabet Utilizero, der hjælper spildevandsselskaber med at reducere drivhusgasudledning og energiforbrug ud fra solide erfaringer og løsninger til automatiseret processtyring.

Utilizero er etableret i fællesskab af DHI og Aarhus Vand. Sammen vil de to selskaber hjælpe globale spildevandsselskaber i omstillingen til mere klimaneutrale løsninger som for eksempel automatiserede renseprocesser. Via digital processtyring og optimering af driften vil spildevandsselskaberne kunne reducere energiforbrug med op til 30 procent og begrænse udledningen af drivhusgasser og kemikalier.

Løsningerne bygger på DHI’s unikke softwareteknologier og på Aarhus Vands mangeårige erfaringer med egen digital transformation inden for blandt andet renseprocesser og procesoptimering. Dette arbejde har skabt positiv opmærksomhed i branchen - også uden for de danske grænser - og støtter samtidig op om DHI’s og Aarhus Vands fælles mål om at få sat fart på den grønne omstilling i den globale spildevandsbranche.

Aarhus Vand har gennem mange års tæt samarbejde med DHI samlet erfaringer og udviklet løsninger, der bidrager væsentligt til at gøre vandbranchen mere klimaneutral. Det er vores vision at samarbejde på tværs af hele branchen, så vi kan trække på vores forskellige styrker i forhold til den grønne, digitale udvikling, og det demonstreres fornemt i Utilizero.
- Lars Schrøder, CEO Aarhus Vand

En rapport lavet af DHI for brancheorganisationen DI Vand viser, at eksport af dansk vandteknologi og -løsninger kan give markante energibesparelser og CO2-reduktioner i den globale spildevandssektor. Hvis dansk vandteknologi og -løsninger bliver udrullet globalt, vil de sparede CO2æ-udledninger fra eksisterende og nye renseanlæg i den globale spildevandssektor svare til intet mindre end syv gange Danmarks CO2-udledning i 2020.

Vi ved, at øget brug af automatisering og digitalisering gør en markant forskel for spildevandsbranchens samlede klimaaftryk, og derfor har vi en vigtig opgave i at skubbe på den digitale udvikling uden for Danmarks grænser, hvor det ikke går helt så stærkt som herhjemme. DHI arbejder intenst med at udvikle innovative løsninger, og Aarhus Vand er et stærkt eksempel på den forskel, en fremadsynet og digital tilgang til driften kan gøre for selskabets klimaaftryk.
- Mette Vestergaard, administrerende direktør DHI

Jakob Andersen er generalkonsul i Hamborg og initiativtager til etablering af eksportsamarbejdet Water Technology Alliance i USA og Europa, og han glæder sig over nyheden om det nystiftede selskab:

”Når vi besøger forsyninger rundt omkring i verden, ser vi et stort behov for at tænke vandforsyningerne ind i en energineutral agenda, som vi gør i Danmark. Det globale vandmarked har brug for danske kompetencer i et krydsfelt af teknologi og driftserfaring. Utilizero afhjælper præcis dette behov, og vi har fået endnu et værktøj til at løse den globale klimakrise.”
- Jakob Andersen, generalkonsul Hamborg

Yderligere oplysninger om Utilizero

Kontakt Annette Mystek, DHI Global People & Communication på +45 2088 7770.

Læs mere om Utilizero her: www.utilizero.com


Om Utilizero

Utilizero er et nystiftet selskab, der hjælper spildevandsselskaber med at blive energi- og klimaneutrale. Selskabet tilbyder softwareteknologier kombineret med rådgivning, der bygger på DHI’s tekniske ekspertise samt konkrete erfaringer med digitalisering fra Aarhus Vand. Utilizero er stiftet i Danmark, men har fokus på at hjælpe spildevandsselskaber i udlandet, der kan drage fordel af danske kompetencer og erfaringer.

Om DHI A/S

DHI A/S er en global digital rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Hørsholm, Danmark. DHI A/S blev grundlagt i 1964 og beskæftiger mere end 1.000 medarbejdere globalt. Vores ambition er at fremme den bæredygtige udvikling af jordens vandressourcer med afsæt i digital rådgivning af beslutningstagere i vandindustrien. DHI A/S er godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS) af Forsknings- og Uddannelsesministeriet og er en del af GTS-netværket.

Om Aarhus Vand A/S

Aarhus Vand A/S er et internationalt førende vandselskab, der leverer innovative og digitale løsninger, hvor vand skaber bæredygtig trivsel, vækst og forandring. Selskabets formål er derfor at skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten.

Selskabet producerer 15 mio. kubikmeter drikkevand om året til de aarhusianske forbrugere og renser 30 mio. kubikmeter spildevand. Derudover er Aarhus Vands hovedopgaver at tilpasse Aarhus og resten af kommunen til stigende vandmængder, der skyldes klimaforandringerne, og at beskytte grundvandet mod miljøfremmede stoffer.  

Aarhus Vand, som blev grundlagt for 150 år siden, beskæftiger 230 medarbejdere og har en nettoomsætning på 640 mio. kr. om året.