Aarhus ReWater – til gavn og glæde for aarhusianerne i fremtiden

Aarhus

Byens nye fremtidssikrede renseanlæg

Aarhus har fart på. Prognoser viser, at vi kan regne med at blive op mod 200.000 flere indbyggere i løbet af de næste 35 år. Det er en vækst, der allerede kan mærkes – også på belastningen af vores eksisterende renseanlæg i Marselisborg, Åby og Viby. De mangler kapacitet og får sværere og sværere ved at følge med.

Løsningen er Aarhus ReWater. Et helt nyt rense- og ressourceanlæg, som ikke bare bliver i stand til at håndtere alle aarhusianernes spildevand mindst 50 år ud i fremtiden, men som også kommer til at sætte nye standarder for udnyttelse af spildevand.
Rewater Udledning

For et grønnere vandmiljø

Aarhus ReWater kommer til at rense spildevandet bedre end de nuværende anlæg og er med til at fremtidssikre et godt vand- og havmiljø omkring os. Anlægget vil allerede i løbet af sine første år reducere kvælstofudledningen med op til 25 procent og fosforudledningen med op til 40 procent.

Overdækning af anlægget sikrer reduktion af CO2-udledningen, og anlægget vil producere dobbelt så meget el og varme, som det forbruger. Sammen med en optimal udnyttelse af spildevandets ressourcer bidrages der på en lang række af fremtidens vigtigste parametre.
Tangkrogen

Nyt rekreativt område, kystlinje og udsigt over Aarhusbugten

Der skal skabes ny og spændende sammenhæng mellem byen, havnen og vandet og de omgivelser, anlægget placeres i. Det bliver et synligt vartegn for alt det, vi kan nu og i fremtiden i Aarhus på vandområdet.

Det sker i samarbejde med det kendte, danske arkitektfirma Henning Larsen. Anlægget er tegnet, så det åbner op mod omgivelserne, så det bliver et nyt rekreativt område for aarhusianere og andre besøgende – et sted, hvor det er muligt at opleve byen og havet omkring os med adgang til en ny kystlinje ud mod bugten.

Hør mere om projektet (eng)

Skovoghav Drone Gramstrup

"Vi glæder os til at sende en miljøkonsekvensvurdering af Aarhus ReWater til offentlig høring og få input til justeringer"

CEO Lars Schrøder

Læs mere om tilblivelsen af ReWater

Vil du vide mere?

Inge Halkjær Jensen

Inge Halkjær Jensen

Projektchef