Vandkvalitet

Drikkevandet bliver systematisk kontrolleret efter Miljøministeriets bekendtgørelse. Aarhus Vand er certificeret i fødevaresikkerhed ISO 22000.

Drikkevandet fra Aarhus Vand bliver systematisk kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. Årligt udtager vi mere end 1200 vandprøver på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere – og vi foretager dermed langt flere analyser, end loven kræver.

Kontrollen gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen kan læses her. 

Vandanalyser

De nyeste analyser på vores vandværker kan ses her på hjemmesiden. Der er analyser for:

  • Mikrobiologi (vandets indhold af bakterier). Denne analyse foretages 1 gang pr. måned på vores vandværker.
  • Pesticider (bekæmpelsesmidler beregnet til at regulere eller dræbe forskellige levende organismer) Denne analyse foretages 2 gange om året på vandværkerne.
  • Værkkontrol er en udvidet analyse, som omfatter kemi (vandets indhold af stoffer som er naturligt forekommende) og bakteriologi (vandets indhold af bakterier). Denne analyse foretages 1 gang om året på vandværkerne.

Se de seneste vandanalyser her. 

Aarhus Vand har marts 2019 ekstraordinært fået foretaget analyse af 233 pesticider og nedbrydningsprodukter på vores 8 vandværker. Resultaterne af disse prøver er samlet i dette skema.

Beskrivelse af vandanalyser

Hvis du vil vide noget om beskrivelsen af de forskellige analyseparametre, kan du finde oplysninger på Eurofins’ hjemmeside

Vandbehandling på vores vandværker

Grundvandet gennemgår en simpel vandbehandling på vandværkerne. Læs om vandbehandling på vores vandværker

Grundvandbeskyttelse

Aarhus Vand arbejder kontinuerligt på at beskytte grundvandet igennem såkaldte indsatsplaner. Læs mere om grundvandsbeskyttelse.

Certificering i Fødevaresikkerhed

Drikkevand er en fødevare og Aarhus Vand er derfor certificeret i fødevaresikkerhed. Det kan du læse om her.