Misfarvning af vand

Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på ledningen eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.

Drik ikke misfarvet vand

Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage metallisk. Misfarvningen skyldes forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet. Der vil imidlertid også være andre stoffer bundet i jernpartiklerne. Det misfarvede vand bør derfor ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen.

Et stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj - og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.

Det kan du selv gøre med vasketøjet

Jern i vandet kan under uheldige omstændigheder sætte sig i vasketøjet. Er det sket, anbefaler Forbrugerrådet:

  • Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr 10 l. vand.
  • Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda til 10 l. vand.
  • Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

Lidt mere om jern og mangan

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen - iltning og filtrering i sandfiltre - udskilles jern og mangan.

Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene. Sammen med jern og mangan udfældes der også andre stoffer.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet - det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet, der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og mangan-partiklerne med vandet.

Almindeligvis vil vi efter brud på en vandledning sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet, indtil vandet er klart igen. Ved gentagne problemer bliver ledningsnettet renset med en svamp, der føres gennem rørene.