Så hårdt er dit vand

Vandet i Aarhus Vands forsyningsområde er inden for kategorien "temmelig hårdt" på 14 - 17.

Vandets hårdhedsgrad kan dog variere hjemme hos dig. Det skyldes, at det enkelte område forsynes med vand fra flere forskellige vandværker alt efter det aktuelle forbrug af vand i lokalområdet. Da vandets hårdhed er forskellig fra vandværk til vandværk, kan der ikke opgives en helt præcis hårdhedsgrad for vandet.

Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Vandets hårdhed fra de enkelte vandværker

Nedenstående skema viser den målte hårdhed for hvert enkelt af vores vandværker. 

Hårdhed på vores vandværker
Vandværk Hårdhed (grader dH)
Stautrupværket 19
Åboværket 16
Kastedværket 16
Bederværket Linje 1 15
Bederværket Linje 2 17
Bederværket Linje 3 12
Lyngbyværket 16
Truelsbjergværket 14
Elstedværket 15
Østerbyværket 14
Hårdhed middelværdi 15,4
Hvorfor har Aarhus Vand ikke allerede indført blødgøring af vandet?

 

Vi følger fortsat udviklingen af blødgøring af drikkevandet i Danmark, da vi godt ved, at det er et ønske fra mange af vores kunder.

Det er vigtigt for Aarhus Vand, at vi finder den mest bæredygtige og hensigtsmæssige metode til gavn for vores kunder og samfundet. Vi ønsker fortsat at sikre den gode vandkvalitet, høje drikkevandssikkerhed og undgå større prisændringer for kubikmeter-prisen.

Vi er netop i gang med at undersøge potentielle metode til blødgøring via erfaringer fra andre forsyninger, der allerede blødgør vandet samt forskellige tekniske analyser.

I Aarhus er hårdheden på 14-17 dH, og spørgsmålet er, om vi – og dermed vores kunder - vil opleve en forbedring, der står mål med den udgift, der er forbundet med at blødgøre vandet. Vi har sat en undersøgelse i gang, som skal hjælpe os med at afklare dette. Samtidig afventer vi et udspil fra regeringens, der omhandler, hvorvidt det kan svare sig at blødgøre drikkevandet.

Vi vil løbende holde vores kunder opdaterede på emnet på vores hjemmeside og på de sociale medier.

Indstilling af maskiner og miljøvenlig afkalkning

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt for saltdosering.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Hvad er hårdhed?

Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i odH (tyske grader hårdhed), og kan karakteriseres efter følgende skala

Hårdhed i odH Karakteristik
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

Blødgøringsanlæg

Aarhus Kommune er myndighed i forhold til installationer i ejendommen. Ansøgning om eventuel myndighedsgodkendelse skal derfor sendes til Aarhus Kommune, Byggeri.

Et privat blødgøringsanlæg skal være drikkevandsgodkendt i et EU land og skal installeres efter måleren og tilbagestrømningssikringen på kundens installation.

I bekendgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de berørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:

  1. Godkendt af GDV-godkendelsessekretariatet (GDV-godkendelse)
  2. Certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den gældende tyske ordning eller
  3. Godkendt i Nederlandende i overensstemmelse med den i Nederlandende gældende ordning eller
  4. Typegodkendt i Sverige

GDV-ordningen bliver dermed frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsførerer (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Hvad kan et blødgøringsanlæg have af konsekvenser for drikkevandskvaliteten?

Når man installerer et blødgøringsanlæg i ens hjem ændrer man på vandets kvalitet og man har selv ansvaret for vandets kvalitet. Dermed kan Aarhus Vand ikke tage ansvar for den ændring af vandkvaliteten, som blødgøring medfører.

Derudover er der mulighed for øget korrosion (tæring) i rørsystemet ved metal- og kobberrør og ved ens vandhanen. Justering af ph-værdi er derfor meget essentielt for at undgå, at ens installation bliver tærret.

Vedligeholdes blødgøringsanlægget ikke som forskrevet er der risiko for opblomstring af bakterier, der kan forurene drikkevandet i husstanden.

Ved blødgøring fjerner man mange gavnlige mineraler* i vandet. Indstillingen af blødgøringsanlægget skal derfor foretages af en professionel ellers risikerer man at påvirke vandkvaliteten uhensigtsmæssigt. Samtidig er der mulighed for et øget indhold af natrium ved ion-bytteranlæg, hvilket også kan have betydning for helbredet.

*Calcium (godt for knogler og tænder) og magnesium (som er godt for hjerte/kar-sygdomme), flourid (godt til at forebygge huller i tænderne).

Hvad er hårdheden af sekundavand?

Hårdheden af sekundavand ligger mellem 7,5 og 10 grader dH.

Sekundavand er det behandlede regnvand som leveres til beboerne i bydelen Nye til brug til toiletskyl og tøjvask.