Spildevand på landet

Det gør du, hvis ejendommen ikke kan tilsluttes Aarhus Vands kloakanlæg.

Hvis ejendommen ligger i det åbne land og ikke kan tilsluttes kloak, kan du ansøge om at etablere dit eget renseanlæg.

Center for Miljø og Energi, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er myndighed i sager om spildevandsrensning i det åbne land.

Centret træffer afgørelser i sager om etablering af nedsivningsanlæg, pileanlæg, biologiske minirenseanlæg og andre typer af enkeltstående renseløsninger i Aarhus Kommune.

Hvis du har spørgsmål vedrørende spildevandsrensning i det åbne land, skal du kontakte Center for Miljø og Energi på tlf.: 89 40 40 35 eller pr mail vandmiljo@mtm.aarhus.dk.

Mærk din henvendelse "Spildevandsrensning i det åbne land" og angiv, hvilken ejendom, det drejer sig om. 

Renseløsninger for spildevand i det åbne land

Du har en række muligheder, hvis din ejendom ikke kan tilsluttes offentlig kloak

Hvis du ejer en ejendomme i det åbne land, som ikke kan tilsluttes offentlig kloak, kan du søge om at etablere en anden løsning til spildevand.

Løsningen kan være et nedsivningsanlæg, pileanlæg, biologiske minirenseanlæg og lignende.

Her finder du information, ansøgningsskemaer m.m., som du kan få brug for, hvis du som ejer eller kloakmester skal etablere en renseløsning på en ejendom i det åbne land

Kloakmester skal lave arbejdet

Alt arbejde med spildevandsrensning på enkeltejendomme i det åbne land skal udføres og færdigmeldes af en autoriseret kloakmester.

Ansvarsfordeling

Center for Miljø og Energi, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er myndighed i sager om spildevandsrensning i det åbne land.

Centret træffer afgørelser i sager om etablering af nedsivningsanlæg, pileanlæg, biologiske minirenseanlæg og andre typer af enkeltstående renseløsninger i Aarhus Kommune.

Hvis du har spørgsmål vedrørende spildevandsrensning i det åbne land, skal du kontakte Center for Miljø og Energi på tlf.: 8940 2755 eller pr mail: miljoeogenergi@aarhus.dk.

Mærk din henvendelse "Spildevandsrensning i det åbne land" og angiv hvilken ejendom, det drejer sig om.

Spildevandsplaner

Det kan være en god ide at gennemse Aarhus Kommunes spildevandsplan, før du går i gang:

Side om spildevandsplaner på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Love og vejledninger

Relevante love og vejledninger på spildevandsområdet:

Miljøbeskyttelsesloven på Retsinformations hjemmeside.

Spildevandsbekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Splidevandsanlæg mulige løsninger
Etabler anlæg til rensning af spildevand

Til dig, der ejer en ejendom på landet, der ikke kan tilsluttes kloak

Autoriserede kloakmestre

Alt arbejde med spildevandsrensning på enkeltejendomme i det åbne land skal udføres og færdigmeldes af en autoriseret kloakmester.

Mangler du en autoriseret kloakmester, kan du søge efter en her.

Ansøgningsskemaer

Når du skal etablere et spildevandsanlæg i Aarhus Kommune, skal du søge om tilladelse.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Byggeri, Aarhus Kommune, vedlagt alle relevante informationer og tegninger i 3 eksemplarer. Send hellere en information for meget end en for lidt.

De følgende skemaer ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Spildevandsansøgning

Benyt dette skema, hvis du vil etablere nedsivningsanlæg, biologisk sandfilter, beplantet filteranlæg, pileanlæg eller biologisk minirenseanlæg:

Side med skema til spildevandsansøgning på Aarhus Kommunes hjemmeside - se i højre kolonne på siden.

Ansøgning om samletank

Benyt dette skema, hvis du vil etablere en samletank:

Side med skema til ansøgning om samletank på Aarhus Kommunes hjemmeside - se nederst på siden.

Færdigmelding

Når anlægget er blevet godkendt og efterfølgende etableret, er det vigtigt, at det bliver færdigmeldt. Dette sørger kloakmesteren for, og det er vigtigt for kommunens sagsbehandlere, at dette sker. Før anlægget er færdigmeldt ved Byggeri, kan kommunen ikke se, at arbejdet er gjort.

Aarhus Kommune har et skema til færdigmelding som kan bruges af kloakmesteren. Skemaet kan findes i højre spalte på Aarhus Kommunes hjemmeside. Se nedenstående link

Skema til færdigmelding på Aarhus Kommunes hjemmeside.