Nybyg og nedrivning

Aarhusa Gramstrup

Skal du bygge nyt?

Hvis du skal rive dit hus ned, skal din VVS-installatør aflevere vandmåleren hos Aarhus Vand og lukke for stophanen ude i vejen. Hvis du ikke bor på adressen mens du bygger nyt, skal der ikke en vandmåler på installationen. Der skal dog altid en tilbagestrømssikring, kategori 4, på byggeinstallationer.

Når huset står færdigt, skal der søges, afhentes og monteres en ny vandmåler fra Aarhus Vand. Det skal din VVS-installatør gøre her på hjemmesiden.
Grøntvandtårn Banner Aarhusvand

Vandmåler

I følge loven skal der som minimum være en vandmåler pr. ejendom, så forbruget bliver målt og afregnet med os. En ejendom kan dog godt bestå af flere boligenheder.

Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os. Det kræver, at du opfylder betingelserne i Bekendtgørelse 837. Kan du ikke det, leverer vi en vandmåler, der måler forbruget i hele ejendommen.

VVS-installatøren kan udforme installationen, så der senere kan monteres en måler i hver boliger.

Find regulativet for drikkevandshåndtering her
Tilslutningsbidrag

Hvad består priserne af?

Ved tilslutning af vand til nybyg eller ved ændring af rørdimension på din nuværende stikledning, så er der forskellige bidrag, der skal betales.

Du betaler et hovedanlægsbidrag til Aarhus Vand for gravearbejde og anlæggelse af stikledning. Dette bidrag betales én gang pr. husstand på matriklen. Det vil sige at fx ved lejligheder, så betales der et hovedanlægsbidrag for hver lejlighed på matriklen. Dette gør sig også gældende for forsyningsledningsbidrag, hvor der ligeledes betales ét bidrag pr. husstand på matriklen. Udover disse to bidrag, så skal der betales et separat stikledningsbidrag for den stikledning, vi fører hen til matrikelskellet.

Se mere på illustrationen til højre omkring, hvad hvert bidrag går til.

Tilslutning af vand til nybyggeri

Tilslut Vand, Enfamilieshus

Enfamilieshus

Som bygherre skal du have bestilt en tilslutning. Det kan du enten selv gøre eller kontakte en autoriseret VVS-installatør. Dernæst skal du sørge for at betale tilslutningsbidraget til os, så vi kan sætte gang i arbejdet. Ledningsarbejdet inde på matriklen skal du selv sørge for at få udført af en autoriseret VVS-installatør.

Aarhus Vand leverer stikledning frem til matrikelskel, stikledningsventil uden for matrikelskel samt en vandmåler, som VVS-installatøren skal montere i huset.
Flere Enfamilieshuse På Samme Grund

Flere enfamilieshuse på samme grund

Som bygherre skal du have bestilt en tilslutning. Det kan du enten selv gøre eller kontakte en VVS-installatør. Dernæst skal du sørge for at betale anlægsbidraget til os, så vi kan sætte gang i arbejdet. Ledningsarbejdet inde på matriklen skal du selv få udført af en autoriseret VVS-installatør.

Aarhus Vand leverer stikledning frem til matrikelskel, stikledningsventil uden for matrikelskel samt en vandmåler til hver bolig. Som bygherre bestemmer du selv diameteren på din stikledning, men til tre huse med normalt vandforbrug anbefaler vi 50 mm. Hvis du senere opdeler matriklen, så hvert hus får sin egen matrikel, skal du bestille en omlægning af tilslutningerne, så hvert hus får egen stikledning.

Der skal desuden betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag pr. bolig på matriklen. Læs mere omkring de forskellige bidrag herunder.
Tilslut Vand, Erhvervsbygning

Erhvervsbygning

Som bygherre skal du have bestilt en tilslutning. Det kan du enten selv gøre eller kontakte en VVS-installatør. Dernæst skal du sørge for at betale anlægsbidraget til os, så vi kan sætte gang i arbejdet. Ledningsarbejdet inde på matriklen skal du selv få udført af en autoriseret VVS-installatør.

Aarhus Vand leverer stikledning frem til matrikelskel, stikledningsventil uden for matrikelskel samt en vandmåler til bygningen. Som bygherre bestemmer du selv dimensionen på din stikledning. Priser for de forskellige størrelser kan du finde længere nede på siden.
Nye Lejligheder På Samme Matrikel

Flere lejligheder på samme matrikel

Som bygherre skal du have bestilt en tilslutning. Det kan du enten selv gøre eller kontakte en autoriseret VVS-installatør. Dernæst skal du sørge for at betale anlægsbidraget til os, så vi kan sætte gang i arbejdet. Ledningsarbejdet inde på matriklen skal du selv sørge for at få udført af en autoriseret VVS-installatør.

Aarhus Vand leverer stikledning frem til matrikelskel, stikledningsventil uden for matrikelskel samt en vandmåler, som VVS-installatøren skal montere. Du kan som bygherre træffe aftale med os om individuel afregning jf. bekendtgørelse 837.

Der skal desuden betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag pr. bolig på matriklen.
Ældre Og Ungdomsboliger

Ungdoms- og ældreboliger

Som bygherre skal du have bestilt en tilslutning. Det kan du enten selv gøre eller kontakte en autoriseret VVS-installatør. Dernæst skal du sørge for at betale anlægsbidraget til os, så vi kan sætte gang i arbejdet. Ledningsarbejdet inde på matriklen skal du selv sørge for at få udført af en autoriseret VVS-installatør.

Aarhus Vand leverer stikledning frem til matrikelskel, stikledningsventil uden for matrikelskel samt en vandmåler, som VVS-installatøren skal montere. Du kan som bygherre træffe aftale med os om individuel afregning jf. bekendtgørelse 837.

Der skal desuden betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag pr. bolig på matriklen. Læs mere omkring de forskellige bidrag herunder.
Pristabel for tilslutning af vand i bymæssig bebyggelse
Stikledning, diameter Hovedanlægs-bidrag Forsynings-ledningsbidrag Stiklednings-bidrag Samlet bidrag, ekskl. moms Samlet bidrag, inkl. moms
40 mm 5.160,00 kr. 6.700,00 kr. 15.116,00 kr. 26.976,00 kr. 33.720,00 kr.
50 mm 8.263,00 kr. 6.700,00 kr. 17.794,00 kr. 32.757,00 kr. 40.946,25 kr.
63 mm 13.466,00 kr. 6.700,00 kr. 19.868,00 kr. 40.034,00 kr. 50.042,50 kr.
90 mm 28.957,00 kr. 16.784,00 kr. 39.846,00 kr. 85.587,00 kr. 106.983,75 kr.
110 mm 43.986,00 kr. 16.784,00 kr. 45.020,00 kr. 105.790,00 kr. 132.237,50 kr.
160 mm 87.975,00 kr. 18.454,00 kr. 49.039,00 kr. 155.468,00 kr. 194.335,00 kr.
225 mm 181.120,00 kr. 21.827,00 kr. 68.183,00 kr. 271.130,00 kr. 338.912,50 kr.
Afstand Til Forsyningsledning

Din bygnings afstand til forsyningsledningen

Vi har forskellige takster for tilslutning til vandforsyning afhængig af, hvor tæt matriklen ligger på den nærmeste forsyningsledning.

Ligger matriklen mindre end 50 m fra nærmeste forsyningsledning, ligger den i bymæssig bebyggelse. Her tager vi en fast pris for tilslutningen jf. ovenstående tabel.

Er der mere end 50 meter til den nærmeste forsyningsledning, ligger huset i åbent land. Her beregner vi forsyningsledningsbidraget efter de faktiske udgifter. Bygherren skal dog maksimalt betale det beløb, som fremgår af takstoversigten for det åbne land.

Tjekliste til tilslutning af vand

Hvis du skal tilslutte vandforsyningen, er der nogle ting, du skal have styr på inden du søger.


Særligt om sprinklerstik
By eller åbent land?

Bymæssig bebyggelse

Ligger matriklen mindre end 50 m fra nærmeste forsyningsledning, ligger den i bymæssig bebyggelse. Her tager vi en fast pris for tilslutningen.

Åbent land

Er der mere end 50 meter til den nærmeste forsyningsledning, ligger huset i "åbent land". Her beregner vi forsyningsledningsbidraget efter de faktiske udgifter. 

Bygherren skal dog maksimalt betale det beløb, som fremgår af takstoversigten for "det åbne land." 

Lav en aftale med en autoristeret VVS-installatør

Det skal være en autoristeret VVS-installatør, der installerer din vandmåler og / eller vandstik.

Hvor kan finde autoriserede VVS-installatører?

Du kan finde en oversigt over autoriserede VVS-installatører på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se hjemmesiden her: SIK

Der kan være forsinkelser i forhold til opdatering af hjemmesiden. Kender du en autoriseret VVS-installatør som ikke står i oversigten, så kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for en afklaring.

Hvem bestiller tilslutningen?

Din VVS-installatør, rådgiver eller dig selv bestiller tilslutningen til Aarhus Vands ledninger her:

Ansøg om tilslutning.

Betal tilslutningsbidrag

Find aktuelle priser her.

Hvad leverer Aarhus Vand?

Vi leverer:

  • Vandmåleren som din vvs-installatør monterer. Aarhus Vand ejer måleren.
  • Stikledning med den bestilte diameter frem til skel.
  • Stikledningsventil udenfor skel.
Placering af vandmåleren
Hvornår laves vandledningen?

Når Aarhus Vand har modtaget din betaling for x antal vandstik og x antal boligenheder, sætter vi opgaven i gang. Det betyder, at vores entreprenør ansøger om en gravetilladelse hos Aarhus Kommune og efterfølgende graver vandstikket til adressen. Det kan tage 3-6 uger.

Tilslutning af kloak

Kloak Til Enfamiliehus

Enfamilieshus

Til et enfamiliehus leverer vi i de fleste tilfælde ø160 kloakstik til ejendommens matrikelskel.

Hvis vi endnu ikke har adskilt regn- og spildevand hos dig, leverer vi 1 stik, hvor både regn- og spildevand kan afledes til. I nogle tilfælde stiller vi krav om forsinkelse af regnvandet, i så fald vil du høre fra os, når du har søgt.

Hvis vi kun har et spildevandsanlæg i området, leverer vi ingen regnvandsstik. Regnvandet kan derfor ikke afledes til vores kloakanlæg.
Kloak Til Erhverv

Erhvervsbygning

Til en erhvervsbygning leverer vi i de fleste tilfælde kloakstik til ejendommens matrikelskel.

Hvis vi ikke har adskilt regn- og spildevandet i området endnu, så leverer vi 1 stik, hvor både regn- og spildevand kan afledes til. I nogle tilfælde stiller vi krav om forsinkelse af regnvandet.

Hvis vi kun har et spildevandsanlæg i området, leverer vi ingen regnvandsstik. Regnvandet kan derfor ikke afledes til vores kloakanlæg.
Kloak Til Flere Boliger

Flere boliger på samme matrikel

Til en matrikel med flere boliger leverer vi i de fleste tilfælde kloakstik til ejendommens skel.

Hvis vi ikke har adskilt regn- og spildevandet i området endnu, så leverer vi 1 stik, hvor både regn- og spildevand kan afledes til. I nogle tilfælde stiller vi krav om forsinkelse af regnvandet.

Hvis vi kun har et spildevandsanlæg i området, leverer vi ingen regnvandsstik. Regnvandet kan derfor ikke afledes til vores kloakanlæg.
Tilslutning af kloak
Type Ekskl. moms Inkl. moms
Standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed 59.746,09 kr. 74.682,61 kr.
Ejendomme der ikke kan tilsluttes regnvand 60 % af standardtilslutningsbidrag 60 % af standardtilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme, pr. 800 m2 påbegyndt grundareal 59.746,09 kr. 74.682,61 kr.
Regn

Du kan blive bedt om at forsinke dit regnvand

Der er regler for, hvor meget regnvand din grund må lede ud i kloakken - den såkaldte afløbskoefficient. Den tilladelige afløbskoefficient fremgår ofte af lokalplanen for området.

I forbindelse med ansøgning om kloakstik er det derfor nødvendigt, at du oplyser os om overfladematerialet på din grund.

Tjekliste til tilslutning af kloak

Der er også et par ting, du skal tage stilling til, inden du søger om kloakstik.

Hvis du udvider p-pladsen eller bygger ud, må der ikke ledes mere regnvand ud end tidligere.
Der må udledes op til den tilladelige afløbskoefficient. Det kan derfor være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden.

Tjek din afløbskoefficient her
Særligt om regnvand og dræn

Ved overfladevand forstås tagvand og vand fra andre befæstede arealer samt vand fra omfangsdræn. Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vands kloakanlæg.

Det er ikke alle områder i Aarhus Vands forsyningsområde hvor du kan aflede dit regnvand til vores kloakanlæg. Se Aarhus Kommunes spildevandsplan for at se, hvad vi kan levere til dig.

Hvis vi ikke kan forsyne din grund med regnvandsstik skal regnvandet håndteres inde på grunden

For håndtering af regnvand inde på grunden skal du have tilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø.

Omfangsdræn er drænledninger som ligger i umiddelbar nærhed af bygningers fundament. Vand fra omfangsdræn kan afledes til Aarhus Vands kloakanlæg medmindre området kun er spildevandskloakeret.

Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vand kloakanlæg.

Tjek om din matrikel er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan

Aarhus Kommunes spildevandsplan finder du her. Hvis din matrikel er omfattet af spildevandsplanen, så kan vi aftage dit spildevand.

Hvis din matrikel ikke er omfattet, så skal du søge om at etablere en anden spildevandsløsning. Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Hvor kan jeg finde autoriserede kloakmestre?

Du kan finde en oversigt over autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se hjemmesiden her: SIK

Der kan være forsinkelser i forhold til opdatering af hjemmesiden. Kender du en autoriseret kloakmester, som ikke står i oversigten, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for en afklaring.

Hvem bestiller tilslutningen?

Din VVS-installatør, rådgiver eller dig selv bestiller tilslutningen til Aarhus Vands ledninger her:

Ansøg om tilslutning.

Betal tilslutningsbidrag

Find aktuelle priser her.

Hvornår laves kloakledningen?

Kloakledningen på din grund kan først laves, når vi har ført kloakledningen i vejen hen til skel. Du får besked fra os, når kloakmesteren kan gå i gang.

Spildevand på landet

Hvis du ejer en ejendomme i det åbne land, som ikke kan tilsluttes Aarhus Vands kloak, så kan du søge om at etablere en anden løsning til spildevand.

Vand og Natur, Teknik og Miljø og Aarhus Kommune er myndighed i sager om spildevandsrensning i det åbne land. Læs mere her.

Særligt forurenet spildevand

For særligt forurenet spildevand opkræver vi et særbidrag for det forureningsindhold, der er højere end i almindeligt spildevand.

I henhold til Bekendtgørelse om Særbidrag for Særligt Forurenet Spildevand skal vi opgøre særbidraget ud fra de faktisk afholdte omkostninger. Vi kan derfor først beregne den endelige enhedspris efter årets udgang. Derefter sender vi dig en samlet regning for hele året.

Hvis du har behov for at betale før årets udgang, kan du kontakte os for at få tilsendt en aconto regning.

En sådan acontobetaling beregner vi ud fra taksterne i det foregående år. Når året er gået, så beregner vi den endelige samlede betaling for hele året. Derefter vil du enten få en ekstra regning eller få penge tilbage.

Enhedspriser* for betaling af særbidrag, 2021

  • Organisk stof, COD: 0,5 kr./kg COD
  • Kvælstof, Total-N: 3,0 kr./kg T-N
  • Fosfor, Total-P: 18,2 kr./kg T-P

*Udover enhedspriserne opkræves der et administrationsbidrag.