Tømning af slam og aftapning af vand

Vandkiosk Banner

Benyt Aarhus Vands Vandkiosk og Slamkiosk

Aarhus Vand tilbyder aftømning af slam på Slamkiosk på Marselisborg Renseanlæg, samt aftapning af vand ved vores fem aftapningshaner kaldet Vandkiosk. For at benytte Slamkiosk og Vandkiosk skal du registreres og have udleveret en nøgle.

Læs mere om hvordan du kommer i gang på denne side.

Hvordan kommer jeg i gang med brug af Vandkiosk og Slamkiosk?
  • Udfyld ansøgningsformular.
  • Accept af vilkår og betingelser.
  • Hent din nøgle hos Aarhus Vand.
  • Du er nu klar til at benytte Slamkiosk og Vandkiosk.
  • Opgørelse af mængder kan løbende findes via webbaseret løsning her.

Du vil få udleveret én nøgle, som kan benyttes til både Vandkiosk og Slamkiosk.

Hvem kan benytte en vandkiosk?

Vandkiosk kan benyttes til fx at fylde spulevogne, transportable vandtanke eller fejemaskiner med vand. 

Med aftapning af vand fra en vandkiosk sikres at drikkevandssikkerheden er i top og afregningen sker af dit faktiske forbrug.

Hvem kan benytte en slamkiosk?

Slamkiosk er åben for aftømning af slam og spildevand fra Aarhus Vands forsyningsområde. Det vil sige fra kloaksystem, pumpestationer og renseanlæg inden for Aarhus Kommunes grænse. Herudover tager vi også imod slam fra tanke under tømningsordningen.

Hvilke vilkår er der for brug af en slamkiosk?

Aarhus Vand modtager følgende tre typer slam med oprindelse fra Aarhus Kommune på Marselisborg Renseanlæg:

  • Slam med oprindelse fra det offentlige kloaksystem.
  • Spildevand og slam fra Aarhus Vand renseanlæg og pumpestationer.
  • Spildevand og slam fra samle- og hustanke under tømningsordningen.

Slammet må ikke indeholde nogen former for fremmedlegemer eller affaldsrester, herunder metaldele, store sten, byggeaffald eller olierester. Overtrædelse af reglerne er en overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven og anmeldes.

Jeres firma skal være registreret som affaldstransportør for at kunne benytte en slamkiosk.

Kredsløb kan kontaktes for anvisning af andre typer affald og passende aflæsningssteder.

Mobiltelefon

Priser

Priserne for brugen af Vandkiosk og Slamkiosk følger de gældende takster på vand og afledning af spildevand.

Aarhus Vand opkræver dig årligt for det faktiske forbrug registreret på Vandkiosk, og sender opgørelsen hver anden måned.

Der er en éngangsbetaling på 625 kr. (inkl. moms) pr. udleveret nøgle for at få adgang til Vandkiosk jf. takstbladet side seks.
Slamsuger Kloak Textvisual Aarhusvand

Kontakt os

Henvendelse om aftømning af slam på Marselisborg Renseanlæg eller aftapning af vand ved vandkiosk henvendes til driftspersonalet i arbejdstiden mellem kl. 8-15. Kontakt kan ske på telefon 89 47 12 61 eller mail.