Drikkevandets hårdhed og kvalitet

Læs om vandets hårdhed, vandkvalitet, farvet vand mv . . .

Tilbage til Drikkevand
Hvor hårdt er mit vand?

Vandet inden for Aarhus Vands forsyningsområde har hårdhedsgrader mellem 14 odH og 18 odH og placeres dermed inden for hovedkategorien "temmelig hårdt" (12-18).

"Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader (odH).

Vandets hårdhed i Danmark ligger mellem 5 og 30 odH.

"Hårdt vand" har et højt indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen.  Jo hårdere vandet er, desto mere vaskemiddel skal der bruges.

Læs mere om hårdhed her.

Har Aarhus Vand planer om at blødgøre drikkevandet?

Vi følger fortsat udviklingen af blødgøring af drikkevandet i Danmark, da vi godt ved, at det er et ønske fra mange af vores kunder.

I Aarhus er hårdheden på 14-17 dH, og spørgsmålet er, om vi – og dermed vores kunder - vil opleve en forbedring, der står mål med den udgift, der er forbundet med at blødgøre vandet. Vi er igang med at afdække en lang række forhold samt se på en række analyseresultater fra en undersøgelse, som skal hjælpe os med at afklare dette. Samtidig afventer vi et udspil fra regeringens, der omhandler, hvorvidt det kan svare sig at blødgøre drikkevandet.

Vi vil løbende holde vores kunder opdaterede på emnet på vores hjemmeside og på de sociale medier.

Tilsættes der klor eller andre kemikalier i vandet?

Nej. Vandet fra vandhanen stammer fra grundvandet.

På vandværket gennemgår vandet en simpel vandbehandling: Iltning og filtrering. Vandet iltes i iltningsbassiner og filtreres gennem et filter, som består af et lag antracitkul og flere lag sand og grus. Filteret fjerner jern- og manganforbindelser, som er ganske ufarlige, men som kan misfarve vandet og give det en metallisk smag.

Er drikkevandet i Aarhus rent?

Ja. Drikkevandet i Aarhus er rent og du kan trygt og roligt drikke vandet fra hanen.

I Aarhus må vi erkende, at grundvandet flere steder er truet af pesticider og andre uønskede stoffer, der kan gøre det sværere at skaffe rent grundvand i fremtiden - ligesom alle andre steder i landet. Derfor gør vi et stort arbejde for at beskytte grundvandet gennem aftaler med landbrug, ved skovrejsning og gennem informationskampagner. 

Du kan dog være sikker på, at det drikkevand, som vi leverer, er af god kvalitet og fuldt ud opfylder Miljøstyrelsens krav.

Aarhus Vand holder særligt øje med de boringer, der er forurenet med pesticider. Vi overvåger naturligvis også det behandlede vand fra vandværkerne.

Læs mere om, hvad vi gør for at beskytte grundvandet her
Læs mere om drikkevandssikkerhed her

Har Aarhus Vand brugt sprøjtegifte?

I løbet af 80’erne blev vi i Danmark opmærksomme på problemerne med sprøjtegifte i grundvandet. Sprøjtegifte som Prefix blev brugt af bl.a. landbruget, haveejere, virksomheder, kommuner og vandværker til at holde især grusarealer fri for ukrudt. I Aarhus Vand stoppede vi al brug af sprøjtegifte på vores arealer, da det blev kendt, at det udgjorde en forureningsrisiko.

Vi har de sidste 22 år arbejdet målrettet på at beskytte drikkevandet mod forurening af sprøjtegifte bl.a. gennem frivillige aftaler med landbruget om sprøjtefri drift, skovrejsning og målrettede informationskampagner. Dette gør vi for at sikre, at vi og kommende generationer fortsat kan drikke rent vand fra hanen. 

Vi bakker derfor også 100 procent op om Aarhus Kommunes indsatsplaner for at sikre rent drikkevand, som baserer sig på meget solide risikovurderinger af problemet med sprøjtegifte i drikkevandet.

Hvorfor er vandet indimellem rødbrunt/rustfarvet?

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, kan det skyldes forstyrrelser på ledningssystemet. Dette kan fx ske under reparationsarbejder på forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.

Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet. Denne misfarvning af vandet anses for at være uskadelig.

For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe ca. 10 minutter, indtil vandet bliver klart.

Bor du i etageejendom, bedes du kontakte din vicevært.

Hvis dette ikke hjælper kan du kontakte Aarhus Vand.

Hvorfor er vandet indimellem hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet.

Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der kommer luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.

"Hvidt vand" kan afhjælpes ved at lade alle vandhaner i ejendommen løbe i ca. 10 minutter.

Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer?

I kobberinstallationer på din egen installation vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske og lignende.

Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem ved at lade vandet løbe, så vandet er koldt, når du drikker det.

Hvorfor får jeg grønt vand?

Hvis vandet er grønt, skyldes det en utæthed på varmeveksleren på egen installation ved varmeveksleren.

Det grønne stof, er et tilsat sporstof til fjernvarmevandet.

Drik ikke vandet, når der er risiko for fjernvarmevand i drikkevandet.

Hvis det varme vand er grønt, kontakt din fjernvarmeforsyningen, Kredsløb, på tlf. 7788 1010. Du kan se en liste over varmeværker i Aarhus her.

Hvis kun det kolde vand er grønt, kontakt straks Aarhus Vand.

Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet misfarvet af rødbrunt vand?
  1. Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje - ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.
  2. Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig misfarvning der er tale om.
  3. Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen. Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.
  4. Hvis tøjet herefter stadig er misfarvet, kontakt Aarhus Vand.
Hvorfor kan vandet lugte af "rådne æg"?

Lugten af "rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten kan skyldes manglende vedligeholdelse af dit varmtvandsanlæg. Kontakt en vvs-mester.

Lugt kan også komme fra afløbet, hvis vandlåsen ikke er fyldt med vand. Tjek af din vandlås er fyldt med vand. Kontakt evt en vvs-mester for hjælp.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis vandet smager dårligt eller anderledes, end det plejer?

Du kan henvende dig til Aarhus Vand på tlf. 89 47 10 00.

Der er døgnvagt på telefonen.

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00