Nye lejligheder på en samlet matrikel

Tilslutning til vandforsyning

Vi leverer stikledning, stikledningsventil og vandmålere efter aftale

Som bygherre skal du

  • Din autoriserede vvs-installatør, rådgiver eller dig selv kan bestille tilslutning.
  • Betale anlægsbidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
  • Selv sørge for at få udført ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Vi leverer

  • Stikledning frem til skel.
  • Stikledningsventil uden for skel.
  • En vandmåler. Du kan som bygherre træffe aftale med os om individuel afregning (BKG 837) -  se nærmere under punktet "Vandmåler". Bygherrens autoriserede vvs-installatør skal montere måleren. Aarhus Vand ejer vandmåleren.

Eksempel: Fem lejligheder på én fælles matrikel

Det er dig som bygherre, der bestemmer, hvilken dimension stikledningen skal have. Til fem lejligheder med normalt vandforbrug anbefaler vi en stikledning på 50 mm i diameter.

I dette eksempel vil vi beregne anlægsbidraget sådan:

  • 1 stk. 50 mm stikledningsbidrag   
  • 5 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag   
  • 5 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag  

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Ansøg om tilslutning Gældende takster (pdf)

Vandmåler

I følge loven skal der som minimum være en vandmåler til hele ejendommen, så forbruget bliver målt og afregnet med os. Som udgangspunkt skal der anbringes en vandmåler pr. ejendom. en ejendom kan bestå af flere boligenheder. Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt. 

Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os. Det kræver, at du opfylder betingelserne i Bekendtgørelse 837. Kan du ikke det, leverer vi en vandmåler, der måler forbruget i hele ejendommen.

Vvs-installatøren kan udforme installationen, så der senere kan monteres målere i boligerne.

 Se nærmere i regulativet for vandforsyning §14.2 ved at klikke her.

Bymæssig bebyggelse eller "åbent land"

Vi har forskellige takster afhængig af, hvor matriklen ligger i forhold til nærmeste forsyningsledning. Hvis den ligger længere end 50 meter væk, definerer vi det som "det åbne land".

Se nærmere forklaring her.

Stort vandforbrug

Har du behov for større mængder vand end normalt, kan du bestille en større stikledning.

Mere information

Det går pengene til