Nye enfamiliehuse på samme matrikel

Tilslutning til vandforsyning

Vi leverer stikledning, stikledningsventil og en vandmåler

Som bygherre skal du

  • Din autoriserede vvs-installatør, rådgiver eller dig selv kan bestille tilslutning.
  • Betale anlægsbidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
  • Selv sørge for at få udført ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Vi leverer

  • Stikledning frem til skel.
  • Stikledningsventil uden for skel.
  • Vandmåler, som bygherrens vvs-installatør monterer i huset. Aarhus Vand ejer måleren.

Eksempel: Tre huse på en matrikel

Det er dig som bygherre, der bestemmer, hvilken diameter, stikledningen skal have. Til tre huse med normalt vandforbrug anbefaler vi en stikledning på 50 mm i diameter.

Vi beregner prisen sådan:

  • 1 stk. 50 mm stikledningsbidrag 
  • 3 stk. 40 mm hovedanlægsbidrag 
  • 3 stk. 40 mm forsyningsledningsbidrag 

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Ansøg om tilslutning Gældende takster (pdf)

Bymæssig bebyggelse eller "åbent land"

Vi har forskellige takster afhængig af, hvor matriklen ligger i forhold til nærmeste forsyningsledning. Hvis den ligger længere end 50 meter væk, definerer vi det som "det åbne land".

Se nærmere forklaring her.

Senere opdeling af matriklen

Hvis du senere opdeler matriklen, så hvert hus får sin egen matrikel, skal du bestille en omlægning af tilslutningerne. Hvert hus skal så have egen stikledning med 40 mm i diameter.

Stort vandforbrug

Har du behov for større mængder vand end normalt, kan du bestille en større stikledning.

Mere information

Det går pengene til