Ny erhvervsbygning

Tilslutning til vandforsyning

Vi leverer stikledning, stikledningsventil og en vandmåler

Som bygherre skal du

  • Din autoriserede vvs-installatør, rådgiver eller dig selv kan bestille tilslutning.
  • Betale anlægsbidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
  • Selv sørge for at få udført ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Aarhus Vand leverer

  • Stikledning frem til skel.
  • Stikledningsventil uden for skel.
  • Vandmåler, som bygherrens vvs-installatør monterer i huset. Aarhus Vand ejer måleren.

Eksempel på beregning

Det er dig som bygherre, der bestemmer, hvilken dimension stikledningen skal have. I dette eksempel laver vi beregningen med en stikledning på 63 mm i diameter.

Vi beregner det samlede anlægsbidrag sådan:

  • 1 stk. 63 mm hovedanlægsbidrag    
  • 1 stk. 63 mm forsyningsledningsbidrag    
  • 1 stk. 63 mm stikledningsbidrag

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Ansøg om tilslutning Gældende takster (pdf)

Bymæssig bebyggelse eller "åbent land"

Vi har forskellige takster afhængig af, hvor matriklen ligger i forhold til nærmeste forsyningsledning. Hvis den ligger længere end 50 meter væk, definerer vi det som "det åbne land".

Se nærmere forklaring her.

Mere information

Det går pengene til