Nyt enfamiliehus

Tilslutning til vandforsyning

Vi leverer en stikledning, en stikledningsventil og en vandmåler

 Som bygherre skal du

 • Din autoriserede vvs-installatør, rådgiver eller dig selv kan bestille tilslutning.
 • Betale tilslutningsbidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
 • Selv sørge for at få udført ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Vi leverer

 • Stikledning med en diameter på 40 mm frem til skel.
 • Stikledningsventil uden for skel.
 • Vandmåler, som din vvs-installatør monterer i huset. Aarhus Vand ejer måleren.

Elementer i bidraget

Elementer i anlægsbidraget til et enfamiliehus:

 • Hovedanlægsbidrag: 1 stk. 40 mm    
 • Forsyningsledningsbidrag:  1 stk. 40 mm 
 • Stikledningsbidrag: 1 stk. 40 mm

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Ansøg om tilslutning

 Mere information

Det går pengene til

Spørgsmål og svar om tilslutning af drikkevand

Jeg skal have tilsluttet vand til et enkelt parcelhus - hvordan gør jeg?
Jeg skal i gang med byggemodning eller et større byggeri - hvad gør jeg?

Du skal henvende dig til Aarhus Vand. Ud fra konkret tegningsmateriale aftaler vi det videre forløb.

Oplys venligst, hvilken type byggeri, det handler om:

 • Byggeri på en storparcel - altså én matrikel, hvorpå der etableres flere bolig- eller erhvervsenheder. Aarhus Vand fører vandledning frem til grunden, mens ejer selv fører ledninger rundt til de forskellige enheder inde på grunden.
 • Byggeri på flere matrikler - typisk en ny byggemodning, hvor der etableres nye veje i området, og hvor der udstykkes flere nye matrikler. Aarhus Vand fører vandledning rundt i de nye veje, og etablerer tilslutningsmulighed for den enkelte matrikel. 

Ring til Aarhus Vand på tlf. 89 47 10 00, mandag – fredag kl. 8:00 – 15:00

Hvad koster det at få afbrudt et vandstik?

Prisen afhænger af dimensionen på dit vandstik. Afbrydelsen sker ved, at stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen. Hvis du senere ønsker at etablere en ny tilslutning efter en afbrydelse, skal der betales fuldt anlægsbidrag.

Se priser i vores takstblad her.

Kan jeg få udleveret tegninger over placering af vand- og kloakledninger i jorden?

Hvis du skal grave i offentligt areal, kan du selv hente kortoplysningerne gennem Ledningsejerregistret – LER.

Som privat person kan du logge dig ind med din NemID, mens virksomheder skal tilmeldes inde fra hjemmesiden. Du betaler for at få oplysningerne. Prisen vil blive oplyst inden du bestiller. Du vil typisk have ledningsoplysningerne inden for en uge.

Skal du grave inde på privat grund, har vi ingen information om ledningernes beliggenhed, men du kan rette henvendelse til Bygningsinspektoratet i Aarhus Kommune på tlf. 8940 2500. De har måske de ønskede oplysninger.

Gå til LER her.