Nyt enfamiliehus

Tilslutning til vandforsyning

Vi leverer en stikledning, en stikledningsventil og en vandmåler

 Som bygherre skal du

  • Bede din autoriserede vvs-installatør bestille tilslutningen hos os.
  • Betale tilslutningsbidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
  • Selv sørge for at få udført ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Vi leverer

  • Stikledning med en diameter på 40 mm frem til skel.
  • Stikledningsventil uden for skel.
  • Vandmåler, som din vvs-installatør monterer i huset. Aarhus Vand ejer måleren.

Elementer i bidraget

Elementer i anlægsbidraget til et enfamiliehus:

  • Hovedanlægsbidrag: 1 stk. 40 mm    
  • Forsyningsledningsbidrag:  1 stk. 40 mm 
  • Stikledningsbidrag: 1 stk. 40 mm

Priser finder du i det gældende takstblad under tilslutninger.

Ansøg om tilslutning Gældende takster (pdf)

Bymæssig bebyggelse eller "åbent land"

Vi har forskellige takster afhængig af, hvor matriklen ligger i forhold til nærmeste forsyningsledning. Hvis den ligger længere end 50 meter væk, definerer vi det som "det åbne land".

Se nærmere forklaring her.

 Mere information

Det går pengene til