Tilslutning af en matrikel med flere boliger til kloak

Hvis din ejendom/matrikel er placeret tæt på Aarhus Vands kloakanlæg og ligger i spildevandplanens kloakopland, kan den måske blive tilsluttet.

Du kan tjekke om vi kan forsyne din adresse med kloakstik her (Kommunens spildevandsplan). Her kan du også se om du eventuelt selv skal håndtere dit regnvand inde på grunden.

Dine opgaver som bygherre

Hvis ejendommen kan tilsluttes, skal du eller din kloakmester/rådgiver ansøge om tilslutningen via vores hjemmeside under ansøgning.

Du skal betale tilslutningsbidrag til Aarhus Vand, når vi har lagt stik frem til ejendommens skel.

Inde på din grund skal alt arbejde med tilslutning til kloak udføres af en autoriseret kloakmester for din regning.

Særligt for regnvand

Det kan være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden.
Når du går i gang med at ansøge, bliver du derfor bedt om at indtaste de forskellige overfladearter der kommer på grunden.

Når vi har behandlet din ansøgning, får du besked på, om regnvandet skal forsinkes.

Aarhus Vands opgave

Vi behandler din ansøgning og giver dig besked, når kloakmesteren kan gå i gang med arbejdet.

Hvis ejendommen ikke kan tilsluttes 

Hvis ejendommen ligger i det åbne land og ikke kan tilsluttes kloak, kan du læse mere om spildevand på landet her.

Mere om forsinkelse af regnvand

Herunder er der to beregningsskemaer. Ved at udfylde et af skemaerne, kan du få et fingerpeg om regnvandet skal forsinkes inde på grunden.

105 l/s skemaet bruges i områder, hvor der er afledning til både regn- og spildevandsledninger.

105 l-s-ha..xls

140 l/s skemaet bruges i områder, hvor der er afledning til 1 ledning (fælleskloakeret).

140 l-s-ha..xls

Hvilket skema du skal bruge kan du se i Kommunens spildevandsplan . Klik på kloakoplande

Beregningsskemaet skal udfyldes for samtlige overflader, svarende til matriklens samlede areal.

Koefficienter for de forskellige typer overflader fremgår af skemaet. Som regel er den tilladelige afløbskoefficient for boligområder 0,4. Overskrides afløbskoefficienten, skal der monteres en cyklon- eller centrifugalbremse på regnvandssystemet. Aarhus Vand anbefaler, at der før bremsen etableres et forsinkelsesvolumen, der som minimum kan håndtere en 5 års regnhændelse.