Spildevand på landet

Hvis du ejer en ejendomme i det åbne land, som ikke kan tilsluttes Aarhus Vands kloak, kan du søge om at etablere en anden løsning til spildevand.

Vand og Natur, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er myndighed i sager om spildevandsrensning i det åbne land.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside