Spildevand på landet

Det gør du, hvis ejendommen ikke kan tilsluttes Aarhus Vands kloakanlæg.

Hvis ejendommen ligger i det åbne land og ikke kan tilsluttes kloak, kan du ansøge om at etablere dit eget renseanlæg.

Aarhus Kommune er myndighed i sager om spildevandsrensning i det åbne land.

Kommunen træffer afgørelser i sager om etablering af nedsivningsanlæg, pileanlæg, biologiske minirenseanlæg og andre typer af enkeltstående renseløsninger i Aarhus Kommune.

Hvis du har spørgsmål vedrørende spildevandsrensning i det åbne land, skal du kontakte Aarhus Kommune.