Regnvand og overfladevand

Ved overfladevand forstås tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer.

For at aflede overfladevand til Aarhus Vands kloakanlæg skal du have tilladelse fra Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Søg om tilladelse til afledning af regnvand - Aarhus Kommune

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Metoder til lokalt afledning af regnvand kan ses i en brochure som Aarhus Vand har været med til at udarbejde. Se på Aarhus kommunes hjemmeside om mulighederne for lokalt afledning af regnvand (LAR).

Lokal afledning af regnvand - katalog

Klimatilpasning

Klimatilpasning.dk har samlet en masse gode råd, som du som borger kan benytte dig af-., hvis du fx vil sikre din bolig mod klimaændringer.

Gå videre til klimatilpasning.dk