Regnvand, overfladevand og dræn

Ved overfladevand forstås tagvand og vand fra andre befæstede arealer samt vand fra omfangsdræn. Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vands kloakanlæg (se mere nedenfor).

Det er ikke alle områder i Aarhus Vands forsyningsområde hvor du kan aflede dit regnvand til vores kloakanlæg (Spildevandskloakeret område). Du kan tjekke om vi kan forsyne din adresse med regnvandsstik her.

Hvis vi ikke kan forsyne din grund med regnvandsstik skal regnvandet håndteres inde på grunden

For håndtering af regnvand inde på grunden skal du have tilladelse fra Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Klimatilpasning

Klimatilpasning.dk er der samlet en masse gode råd, hvis du fx vil sikre din bolig mod klimaændringer.

Omfangsdræn/dræn

Omfangsdræn er drænledninger som ligger i umiddelbar nærhed af bygningers fundament. Vand fra omfangsdræn kan afledes til Aarhus Vands kloakanlæg medmindre området kun er spildevandskloakeret.

Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vand kloakanlæg.