Når du renoverer

Renovering

Skal du renovere dit hus?

Står du over for at skulle renovere dit hus og derfor skal sikre byggevand, så har vi her på siden samlet information, der kan hjælpe dig videre i dit projekt. Det er vigtigt, at alt byggevand sikres med en kategori 4 tilbagestrømssikring - det gælder både for nedrivning og større renoveringer.

Ved større renoveringer menes delvis nedrivning eller forandring af husets vandinstallation.
Ændrer Brug Af Bygning

Ændrer du brugen af en bygning?

Hvis du ændrer brugen af en bygning, så skal du huske at meddele os, hvad du ændrer brugen fra og til. Alt arbejde i forbindelse med brugsændring af en bygning, skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Dertil skal du huske at gøre følgende, for at kunne ændre brugen af en bygning:
- Ansøge om ændring af dimension på eksisterende vandstik samt ansøge om nye vandstik og vandmålere.
- Betale anlægsbidraget til os.
- Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen.
Ændring Af Anvendlese Antal Boliger (1)

Når du ændrer antallet af boliger i en eksisterende bygning

Når du bygger flere boliger i en eksisterende ejendom skal vandmåleren måske udskiftes og du skal betale for at slutte flere boligenheder til vandforsyningen.
Ændring Af Anvendelse Erhverv Til Bolig

Når du bygger erhverv om til bolig

Laver du en erhvervsbygning om til en eller flere boliger skal vandmåleren udskiftes, og du skal som ejer tage stilling til, om der i fremtiden skal afregnes for hele ejendommen eller pr. boligenhed.
Ændring Af Anvendelse Fra Institution Til Plejebolig

Når du bygger institution om til ældrebolig

Laver du en institution om til en ældrebolig skal du være opmærksom på, at der som udgangspunkt kun er én vandmåler for hele ejendommen. Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os.
Ændring Af Anvendelse Stikdimension 2

Når du ændrer rørdimension

Her finder du information om hvad du skal gøre, når din bolig eller erhvervsbygning skal have ny stikledning til vandforsyning, hvor rørets diameter ændres. Når rørdimensionen ændres, kan det enten være på samme placering, som den gamle, eller den kan flyttes til en ny placering.
Pristabel for tilslutning af vand i bymæssig bebyggelse 2024
Stikledning, diameter Hovedanlægs-bidrag Forsynings-ledningsbidrag Stiklednings-bidrag Samlet bidrag, ekskl. moms Samlet bidrag, inkl. moms
40 mm 5.664,00 kr. 7.354,00 kr. 16.592,00 kr. 29.610,00 kr. 37.012,50 kr.
50 mm 9.070,00 kr. 7.354,00 kr. 19.532,00 kr. 35.956,00 kr. 44.945,00 kr.
63 mm 14.781,00 kr. 7.354,00 kr. 21.809,00 kr. 43.944,00 kr. 54.930,00 kr.
90 mm 31.786,00 kr. 18.423,00 kr. 43.738,00 kr. 93.947,00 kr. 117.433,75 kr.
110 mm 48.283,00 kr. 18.423,00 kr. 49.418,00 kr. 116.124,00 kr. 145.155,00 kr.
160 mm 96.579,00 kr. 20.256,00 kr. 53.830,00 kr. 170.656,00 kr. 213.320,00 kr.
225 mm 198.815,00 kr. 23.959,00 kr. 74.844,00 kr. 297.618,00 kr. 372.022,50 kr.