Midlertidigt vand

Byggevandskasse Textvisual Aarhusvand

Midlertidig tilslutning af vand

For at sikre vores drikkevand skal der i forbindelse med byggevandsinstallationer udføres obligatorisk syn og sagsbehandling, hvilket der opkræves en udgift for. Aarhus Vand tilbyder to løsninger: En midlertidig byggevandsmåler eller en byggevandskasse. Byggevandskassen indeholder udover måleren en TBS-ventil og gør det lettere for dig som kunde.

Du skal ansøge om midlertidigt vand igennem vores ansøgningssystem. Herefter får du adgang til en måler og et tilbud om at bruge en byggevandskasse.

Byggevandskasse

Leakinator Aarhusø Textvisual Aarhusvand

Få midlertidigt vand fra brandhane

Brandhaner anvendes til brandslukning. I særlige tilfælde kan der dog gives tilladelse til kortvarig aftapning fra en brandhane. For at benytte en brandhane skal du have skriftlig tilladelse fra Østjyllands Brandvæsen og udfylde en ansøgning hos os.

Tilslutning til brandhane

Der er nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil benytte en brandhane til midlertidig tilslutning af vand.

Du skal huske ansøgningen, samt overveje prisen og de særlige krav, der er for en midlertidig tilslutning til vandet i en brandhane. Det kan du læse mere om her ved at folde hver sektion ud.

Ansøgning

For at få tilladelse til at tappe vand fra en brandhane skal du:

Din ansøgning skal være modtaget senest fem arbejdsdage, før du begynder at tappe fra brandhanen.

Pris

Ved aftapning fra en brandhane betaler du for:

  • Opsætning og nedtagning af vandmålerkasse med tilbehør
  • En fast lejepris pr. påbegyndt måned
  • Det målte vandforbrug
Særlige krav

Som lejer skal du overholde disse krav:

  • Det er dit ansvar at sikre brandhane, vandmålerkasse og øvrigt udstyr mod frost og andre påvirkninger.
  • Du er erstatningsansvarlig, hvis vandmålerkassen bliver væk, eller der bliver lavet hærværk på Aarhus Vands udstyr.

Aarhus Vand leverer og tilslutter vandmålerkassen til brandhanen. Det er lejerens eget ansvar at trække og tilslutte de nødvendige ledninger og koblinger til vandmålerkassen til det pågældende formål. Alle materialer og komponenter skal være godkendt til drikkevand. Hvis vandmålerkassen skal flyttes i lejeperioden, så skal Aarhus Vand vide det senest 4 hverdage før opgaven forventes udført.