Ændre brug af bygning

Tilslutning

Som ejer af den bygning, der ændres har du følgende opgaver:

- Meddele os, at du ændrer brugen af bygningen og til hvad.
- Ansøge om ændring af dimension på eksisterende vandstik, ansøge om nye vandstik og vandmålere
- Betale anlægsbidraget til os.
- Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen.
- Arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Klar til at søge om nyt stik?
Ændring Af Anvendlese Antal Boliger (1)

Når du ændrer antallet af boliger i en eksisterende bygning

Når du bygger flere boliger i en eksisterende ejendom skal vandmåleren måske udskiftes og du skal betale for at slutte flere boligenheder til vandforsyningen.
Ændring Af Anvendelse Erhverv Til Bolig

Når du bygger erhverv om til bolig

Laver du en erhvervsbygning om til en eller flere boliger skal vandmåleren udskiftes, og du skal som ejer tage stilling til, om der i fremtiden skal afregnes for hele ejendommen eller pr. boligenhed.
Ændring Af Anvendelse Fra Institution Til Plejebolig

Når du bygger institution om til plejebolig

Ændring Af Anvendelse Stikdimension 1

Når du ændrer rørdimension med samme placering

Her finder du information om hvad du skal gøre, når din bolig eller erhvervsbygning skal have ny stikledning til vandforsyning, hvor rørets diameter ændres men har samme, nuværende placering.
Ændring Af Anvendelse Stikdimension 2

Når du ændrer rørdimension med ny placering

Her finder du information om hvad du skal gøre, når din bolig eller erhvervsbygning skal have ny stikledning til vandforsyning, hvor rørets diameter ændres og får en ny placering.