Grundvandsbeskyttelse - sådan sikre vi fremtidens rene drikkevand

Rent drikkevand er en grundlæggende forudsætning for vores sundhed. Vores drikkevand er baseret på indvinding af grundvand, der efterfølgende gennemgår en simpel vandbehandling. Desværre viser undersøgelser af de øvre grundvandsmagasiner, at der findes sprøjtegiftrester i over halvdelen af grundvandboringer i Aarhus. Vandværkerne kontrollerer naturligvis kvaliteten på drikkevandet, så du altid trygt kan drikke vandet fra hanen. Men vores drikkevand er sårbart, og det er nu, vi skal agere, for at sikre det rene drikkevand i fremtiden.

For at sikre, at der ikke sker fremtidig forurening, beskytter vi de områder hvor grundvandet dannes gennem oprettelse af skov og natur, og gennem aftaler om, at der ikke må benyttes sprøjtegift og andre miljøfremmede stoffer. Grundvandsbeskyttelsen laves i et fællesskab med de private vandværker i Aarhus og koster ca. 60 kr. om året for en familie.