Fagområder i Aarhus Vand

For at nå vores vision om at være Danmarks førende vandselskabs ønsker vi at sikre, at vores mange fagområder følger med udviklingen, og at vi hele tiden har den nyeste viden. Vi har derfor lavet en organisering, som understøtter en udvikling af fagområderne.

Ni fagchefer har ansvar for at udstikke den faglige strategiske kurs inden for hver sit fagområde i samarbejde med Aarhus Vands chefgruppe. Desuden koordinerer fagcheferne de overordnede fagindsatser på tværs af organisationen.

Fagcheferne opstiller mål samt handle- og investeringsplaner for fagområderne, som understøtter Aarhus Vands Strategi 2020 og bidrager til tværgående samarbejde. Fagcheferne driver interne faglige netværk og etablerer og vedligeholder eksterne relationer med henblik på at tilføje og dele viden.