Fagområder i Aarhus Vand

For at understøtte vores formål om at skabe sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten ønsker vi at sikre, at vores mange fagområder følger med udviklingen, og at vi hele tiden har den nyeste viden. Vi har derfor lavet en organisering, som understøtter en udvikling af fagområderne.

Ni fagchefer har ansvar for at udstikke den faglige strategiske kurs inden for hvert deres fagområde i samarbejde med Aarhus Vands direktion. Desuden koordinerer fagcheferne de overordnede fagindsatser på tværs af organisationen.

Fagcheferne opstiller mål for fagområderne, som understøtter Aarhus Vands Strategi 2025 og bidrager til tværgående samarbejde. Fagcheferne driver interne faglige netværk og etablerer og vedligeholder eksterne relationer med henblik på at tilføje og dele viden.