Vi øver os på aktivitetsbaseret arbejde

I 2019 startede vi en stor forandringsproces for alle medarbejdere i Aarhus Vand. Vi har altid haft faste pladser i et team, men sådan ser fremtiden ikke ud. Vi er igennem et forløb i 2019 og 2020, hvor de faste pladser skiftes ud, og i stedet skal vi arbejde aktivitetsbaseret. Det er en svær øvelse for mange, så vi øver os og tager forandringen i etaper. I januar 2023 flytter vi ind i vores nye domicil, som indrettes aktivitetsbaseret, så vi bruger vores nuværende faciliteter til at øve os og finde vejen derhen.

I juni 2019 startede en test-gruppe med 33 medarbejdere i det nye aktivitetsbaserede miljø. Formålet med en testgruppe var at få afprøvet forskellige løsninger og få nogle erfaringer med i bagagen.

Forskellige typer rum til forskellige typer arbejde

Vi indrettede forskellige arbejdsfællesskaber: dialogrum, høj-fokusrum, bibliotek, projektrum, ikke book-bare mødelokaler og telefonbokse. 

Til evaluering af processen fik vi hjælp af fire studerende (cand.merc.sol), som udarbejdede en semesterrapport om, hvordan det påvirkede medarbejderne psykisk. Sideløbende gennemførte vi en APV (arbejdspladsvurdering) som et fysisk supplement til evalueringen.

Det viste sig, at den digitalisering, der er nødvendig for at arbejde aktivitetsbaseret, er en større forandring i sig selv og bør gennemføres, inden medarbejderne skal arbejde aktivitetsbaseret. Rapporten viste også, at der skal være et øget fokus på onboarding af nye medarbejdere, det mentale aspekt og arbejde med gruppeidentiteter.

Forstyrrelser i storrum forsvundet

APV’en viste glædeligt, at forstyrrelser i vores større kontorer (storrum) er forsvundet. Det er forsvundet i den forstand, at vi flytter stilheden ud af vores storrum, som i vores indretning er dialogzone. Har medarbejderne brug for ro til at arbejde, er det muligt at tage plads i en højfokus-zone eller i biblioteket.

Med baggrund i erfaringerne fra vores test-gruppe har vi gennemført endnu en proces med 49 medarbejdere og er i gang med yderligere involvering af flere medarbejdere.

En løbende proces med justeringer

Alle medarbejdere med kontorarbejdspladser bliver løbende en del af den aktivitetsbaserede arbejdsform. Sideløbende med forandringsprocessen arbejder en medarbejdergruppe med de forbedringstiltag, som viser sig vil gavne processen og den fremtidige arbejdsform.