Publiceret: 13. dec. 2022

Byggevand

Som bygherre kan du få brug for midlertidigt byggevand, hvis der ikke skal laves en permanent tilslutning af vand på stedet.

Nye Large

Start med at kontakte os så tidligt som muligt

Vi koordinerer arbejdet sammen og aftaler hvornår vi slutter anlægget til vandforsyningen og vi evt. overtager anlægget.

Hvis den permanente tilslutning af vand til bygningen kan etableres og benyttes under byggefasen, er det ikke nødvendigt at etablere en midlertidig tilslutning til byggevand. Du skal dog fortsat ansøge om vandmåler til byggevandet.

Kontakt os her.

Dine opgaver som bygherre

 • Din autoriserede vvs-installatør, rådgiver eller dig selv kan bestille tilslutning.
 • Betal anlægsbidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
 • Sørg for at få udført ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.
 • Du skal sikre, at der bliver installeret tilbagestrømssikring - se herunder.

Vi leverer

 • Stikledning frem til skel.
 • Stikledningsventil uden for skel.
 • Vandmåler, som din egen vvs-installatør skal montere (gælder ikke ved byggeri af et enkelt enfamiliehus). Aarhus Vand ejer måleren.
 • Afbrydelse af den midlertidige tilslutning ved byggeriets afslutning.

Altid tilbagestrømssikring

Som bygherre har du  pligt til at sikre, at vvs-installatøren etablerer tilbagestrømnssikring (som minimum kategori 4) ved byggevandsinstallationer. Den skal sikre vores fælles drikkevandssystem mod forurening.

Det er bygherren, der skal betale skaderne ved en eventuel forurening fra byggepladsen.

Læs om tilbagestrømssikring her.

Vandmåler og vandforbrug

Ved byggeri af et enkelt enfamiliehus skal der ikke monteres en vandmåler i byggevandsinstallationen - stedet skal vvs-installatøren opsætte den blivende vandmåler, så snart det er muligt.

Ved alle andre byggerier skal vvs-installatøren installere en byggevandsmåler i installationen, så vandforbruget i byggeperioden bliver målt. Ved byggeriets afslutning skal bygherren indberette målertallet og betale for vandforbruget.

Betaling for midlertidigt byggevand

Betalingen for midlertidigt byggevand vil bestå af disse elementer:

 • Stikledningsbidrag (beløbet afhænger af stikledningens dimension)
 • Afbrydelsesgebyr
 • Betaling for vandforbrug under byggeperioden

Eksempel: Byggevand til erhvervsbyggeri

Vandet kan for eksempel bruges til selve arbejdet og til en eller flere skurvogne.

 • Stikledningsbidrag: 1 stk. 50 mm
 • Afbrydelsesgebyr: 1 stk. 50 mm

Se priser i det gældende taksblad.