Medarbejderne inddrages i skabelsen af nyt domicil

I januar 2023 flytter Aarhus Vand i et nyt domicil – og vi glæder os meget til en ny hverdag i nye og mere tidssvarende rammer. Direktionen har, siden det blev besluttet at opføre et nyt domicil, haft fokus på, at alle virksomhedens medarbejdere blev inddraget i processen omkring udformning af det nye domicil. Formålet er at sikre, at det nye byggeri bedst muligt kommer til at understøtte de enkelte medarbejdsgruppers arbejdsopgaver.

Det har været en stor drøm siden selskabsgørelsen af Aarhus Vand i 2010 at få opført et domicil, hvor alle medarbejderne, som i dag holder til på flere adresser i byen, kan samles under et tag.

I foråret 2019 fik Aarhus Vand mulighed for at købe en grund i Viby, der var egnet til opførelse af både kontorbyggeri samt værksteds- og lagerbygninger, og d. 13. maj 2019 indkaldte direktionen alle medarbejdere til stormøde for at informere dem om, at nu gik drømmen om et nyt domicil endelig i opfyldelse.

Mindst 75 procent af medarbejdernes ønsker opfyldes

På mødet præsenterede direktionen vision, mission og hjørneflag for processen henimod opførelsen af det nye domicil, og hver medarbejder fik mulighed for at komme med blot ét ønske til det nye domicil. Medarbejdernes ønsker viste sig at være temmelig realistiske, og det blev senere konkluderet, at mindst 75 procent af ønskerne kan opfyldes i det nye byggeri.

Workshops og projektgruppemøder en del af udbudsmaterialet

I sensommeren 2019 gennemførte et eksternt arkitektfirma observationer af medarbejdernes hverdag og arbejdsgange, hvorefter der blev afholdt en række workshops for alle virksomhedens medarbejdere. Output fra workshops samt en række projektgruppemøder med udvalgte medarbejdere blev samlet i et byggeprogram, som indgik i udbudsmaterialet til et totalentrepriseudbud.

Løsninger tilpasses opgaver og hverdag

I december 2019 indgik Aarhus Vand aftale med et totalentrepriseteam, som fik til opgave at tegne og efterfølgende opføre det nye domicil i partnering. 

Totalentrepriseteamet er nu i fuld gang med at tegne det nye domicil, og udvalgte medarbejdere deltager løbende på møder, hvor indretning og tekniske løsninger bliver drøftet og tilpasset medarbejdernes meget forskelligartede opgaver og hverdag.

Totalentrepriseteamet sidder et par dage om ugen sammen med projektledelsen fra Aarhus Vand i et projektkontor på Gunnar Clausens Vej, og her kan medarbejderne løbende følge projektets udvikling på tegninger og modeller, og de kan også kigge forbi med spørgsmål og kommentarer til projektet. 

Medarbejderne informeres løbende om projektets stade gennem digitale nyhedsbreve, nyheder på intranettet og stormøder.