Vandpartner - fremtidens bæredygtige løsninger gennem værdiskabende samarbejder

Et succesfuldt partneringkoncept med projektet i centrum

Vandpartner Kort

En stærk investering i fremtiden

I Vandpartner går effektivitet og udvikling hånd i hånd. Vi belønner målopfyldning, sikrer videndeling og fordeler overskud. Ved at investere i stærke partnerskaber får vi sammen et større udbytte, og skaber en sund økonomi for alle.

Vi tager ansvar for en bevægelse, der stræber mod at skabe fremtidens bæredygtige løsninger. En bevægelse af partnere, der tør tage kalkulerede risici, hædre de gode eksempler og bruge fælles erfaringer til at gøre hinanden bedre. Vi erkender vores fejl og bruger dem til at lære. Sammen rykker vi grænserne for, hvad det vil sige at være en vandoperatør i hele vandets kredsløb.
Vandpartner Drone Gravearbejde

I Vandpartner sætter vi barren højt, prøver nye ting af og udfordrer status quo – på vegne af os selv, branchen og verden. Ét projekt ad gangen.

Vandpartner Underskrivning

13 rammeaftaler for Aarhus Vand i Vandpartner

I Vandpartner 2.0 gennemfører Aarhus Vand i løbet af 2020 og 2021 udbud af rammeaftaler på teknisk rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse, nyanlæg og drift af vand- og spildevandssystemer.
Samlet set er der tale om 13 rammeaftaler som træder i kraft fra 1. januar 2022 og som løber over seks år. Alle rammeaftaler foregår som partnering, dvs. at der aftalemæssigt vil blive tilknyttet en partneringaftale til hver rammeaftale, som forpligtiger parterne til at samarbejde efter en partnerskabskultur samt bidrage til opfyldelse af mål og udvikling af strategiske fokusområder.
Lystbådhavnen Hav Textvisual Aarhusvand

Hvilke rammeaftaler er der?

Planlægning:
- Planlægning og projektering Vand (AAV-R1)
- Overordnet planlægning Spildevand (AAV-R2)
- Detailplanlægning Spildevand (AAV-R3)
- Geodata og opmåling (AAV-R4)
- Byggemodning Spildevand (AAV-R5)
- Opgravning (AAV-E1, AAV-E2, AAV-E3, AAV-E5, AAV-E8)

Opgravning:
- Opgravning Spildevand Nord (AAV-E2)
- Opgravning Spildevand Syd (AAV-E3)
- Opgravning Driftsopgaver (AAV-E5)
- Regnvandsbassiner (AAV-E8)

Øvrige:
- Foring (AAV-E4)
- TV-inspektion (AAV-E6)
- Pumpestationer (AAV-E7)
Gravko Vandpartner Vandspejl

Disse virksomhederne danner Vandpartner

Partnere Vandpartner