Publiceret: 03. jan. 2023

Når du ændrer rørdimension med samme placering

Ændring Af Anvendelse Stikdimension 1

Dette er hvis din bolig skal have ny stikledning til vandforsyning med anden rørdiameter, men med samme placering. Hermed opkræves betaling for ændret tilslutning til vand.

Som ejer af bygningen skal du

 • Betale bidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
 • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Vi leverer

 • Ny stikledning  frem til skel.
 • Ny stikledningsventil uden for skel
 • Ny vandmåler i en anden dimension, hvis det er nødvendigt.

Beregningsmetode efter bygningens anvendelse

Vi beregner anlægsbidraget efter, om bygningen er en bolig, en erhvervsbygning eller en institution.

Boliger

Bruger du bygningen som bolig, skal du betale et stikledningsbidrag, der svarer til den nye rørdimension.

Hvis ændringen skyldes, at du vil etablere flere boliger i bygningen, skal du ud over stikledningsbidraget betale et hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag for hver ny boligenhed, du etablerer.

Hvis du ikke etablerer flere boliger i bygningen, skal du kun betale stikledningsbidraget for den nye rørdimension.

Eksempel på beregning

Vi beregner et eksempel, hvor en boligforening med 20 lejligheder ønsker at få en ny stikledning. Den nuværende har en diameter på 50 mm, den nye skal være 63 mm. Bygningen ligger i bymæssig bebyggelse.

 • 1 stk. 63 mm stikledningsbidrag

Erhverv og institutioner

Anvender du bygningen til erhverv eller institution, skal du betale et anlægsbidrag, der svarer til den nye rørdimension. Du skal betale både stiklednings-, hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag.

Når vi beregner det nye anlægsbidrag, fratrækker vi det hovedanlægsbidrag og det forsyningsledningsbidrag, som du oprindeligt har betalt. Det nye anlægsbidrag kan dog ikke blive negativt - det vil sige, at vi ikke betaler dig penge tilbage.

Eksempel på beregning

Vi beregner et eksempel, hvor en virksomhed udvider og derfor vil udskifte sin stikledning på 63 mm i diameter med en på 110 mm. Bygningen ligger i bymæssig bebyggelse.

Anlægsbidrag beregnes som:

 • 1 stk. 110 mm stikledningsbidrag
 • 1 stk. 110 mm hovedanlægsbidrag
 • 1 stk. 110 mm forsyningsledningsbidrag
 • ÷ 1 stk. 63 mm hovedanlægsbidrag
 • ÷ 1 stk. 63 mm forsyningsledningsbidrag

Ansøg om tilslutning.

Gældende priser.

Regulativ for vandforsyning

Regulativet beskriver forholdet mellem Aarhus Vand og de kunder, vi forsyner med drikkevand.

Læs vores regulativ for vandforsyning (pdf).

Vejledning

Denne vejledning beskriver forholdet mellem anlægsbidrag og øvrige bidrag.

Læs vejledning til regulativ her (pdf)