Publiceret: 03. jan. 2023

Når du ændrer rørdimension med ny placering

Ændring Af Anvendelse Stikdimension 2

Dette er hvis din bolig skal have ny stikledning til vandforsyning med anden rørdiameter, og med ny placering. Hermed opkræves betaling for ændret tilslutning til vand.

Som ejer af bygningen skal du:

 • Betale bidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.
 • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Vi leverer  

 • Ny stikledning frem til skel, placeret det nye sted
 • Ny stikledningsventil uden for skel
 • Afbrydelse af eksisterende stikledning
 • Ny vandmåler, hvis det er nødvendigt

Beregningsmetode efter bygningens anvendelse

Vi beregner anlægsbidraget efter, om bygningen er en bolig, en erhvervsbygning eller en institution.

Boliger

Bruger du bygningen som bolig, skal du betale et afbrydelsesbidrag i forhold til dimensionen  på det eksisterende rør samt et stikledningsbidrag, der svarer til den nye rørdimension.

Hvis ændringen skyldes, at du vil etablere flere boliger i bygningen, skal du ud over stikledningsbidraget betale et hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag for hver ny boligenhed, du etablerer.

Hvis du ikke etablerer flere boliger i bygningen, skal du kun betale stikledningsbidraget for den nye rørdimension og et afbrydelsesbidrag.

Eksempel på beregning

Vi beregner et eksempel, hvor en boligforening med 20 lejligheder ønsker at ændre stikledningens dimension fra en 63 mm til en 90 mm i diameter. Foreningen vil samtidig gerne flytte stikledningen til den anden ende af ejendommen. Bygningen ligger i bymæssig bebyggelse.

Beregning:

 • 1 stk. 90 mm stikledningsbidrag
 • 1 stk. 63 mm afbrydelsesgebyr

Erhverv og institutioner

Bruger du bygningen til erhverv eller en institution, skal du betale et afbrydelsesbidrag forhold til dimensionen  på det eksisterende rør samt et stikledningsbidrag, der svarer til den nye rørdimension. Ud over det skal du betale hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag, der svarer til forskellen mellem den gamle og den nye rørdimension.

Eksempel på beregning

Vi beregner et eksempel, hvor en virksomhed skal udvider og derfor har behov for at ændre dimensionen på stikledningen fra 63 mm til 110 mm i diameter. Stikledningen skal samtidig flyttes. Bygningen ligger i bymæssig bebyggelse.

Beregning:

 • 1 stk. 110 mm stikledningsbidrag
 • 1 stk. 110 mm hovedanlægsbidrag
 • 1 stk. 110 mm forsyningsledningsbidrag
 • 1 stk. 63mm afbrydelsesgebyr
 • ÷ 1 stk. 63 mm hovedanlægsbidrag
 • ÷ 1 stk. 63 mm forsyningsledningsbidrag

Mere information

Ansøg om tilslutning.

Gældende priser.

Regulativ for vandforsyning

Regulativet beskriver forholdet mellem Aarhus Vand og de kunder, vi forsyner med drikkevand.

Læs vores regulativ for vandforsyning (pdf).

Vejledning

Denne vejledning beskriver forholdet mellem anlægsbidrag og øvrige bidrag.

Læs vejledning til regulativ her (pdf)