Priser

Prisen for vand består af flere elementer. Herunder kan du både se en samlet pris og de delelementer, vandprisen består af. Nederst på siden kan du finde en beregner for at se, hvad årets prisændring betyder for dit budget.

Hvad koster dit vand og afledning af spildevand?

Vandprisen fastsættes fra år til år. Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Ud over prisen pr. kubikmeter skal du betale et fast bidrag.

Er du beboer i byen Nye og er tilkoblet sekundavand, kan du se priser, der gælder for dig i takstbladet på side 5. Sekundavand har samme pris pr. m3 som for drikkevand 11,04 kr. inkl. moms pr. m3. Dog er der et fast årligt sekundavandsbidrag på 687,50 kr. inkl. moms.

Alle priser kan ses i det gældende takstblad:

Gældende takster (pdf)

Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2022

I alt for drikkevand og afledning af spildevand  48,33
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug  11,24
Vandafgift til staten 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 19,2
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag (afrundet) 29,13

Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2021

I alt for drikkevand og afledning af spildevand  48,59
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug  11,04
Vandafgift til staten 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 19,00
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag (afrundet) 29,59