Priser

Prisen for vand består af flere elementer. Herunder kan du både se en samlet pris og de delelementer, vandprisen består af.

Gældende takster

Vandprisen fastsættes fra år til år. Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Ud over prisen pr. kubikmeter skal du betale et fast bidrag. Alle priser kan ses i det gældende takstblad:

Gældende takster (pdf)

 Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2021

I alt for drikkevand og afledning af spildevand  48,59
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug  11,04
Vandafgift til staten 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 19,00
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag (afrundet) 29,59

Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2020

I alt for drikkevand og afledning af spildevand  46,40
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug  10,41
Vandafgift til staten 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 18,37
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag (afrundet) 28,03