Hvad er en hustank?

Hustank er en fælles betegnelse. Andre ord for hustank er septiktank, trixtank, bundfældningstank m. m. – altså en tank, som er forbundet med spildevandsledningen fra en ejendom.

Hustanke anvendes primært ved ejendomme i det åbne land, der ikke er tilsluttet kloak. Alt arbejde med hustanke skal udføres og færdigmeldes af en autoriseret kloakmester.

Tømningsordning

For at sikre vandkvaliteten i vandløb og søer skal alle hustanke tømmes en gang om året af en slamsuger. Det er en obligatorisk ordning for alle ejendomme i det åbne land i Aarhus Kommune, som har en hustank.

Se tidspunkter for tømning af hustanke.