Min hustank

Regnvand

Spørgsmål og svar

Hvad er dit ansvar som ejer, hvornår tømmes hustanken osv. Få svar her.

Dit ansvar som ejer

Der er krav til adgangsforhold, dækslet og så selvfølgelig, hvad du smider i toilettet.
Få styr på det her.

Regulativ for kontrol med tømning af bundfældningstanke (hustanke)
Har jeg nogle pligter i forhold til min hustank?

Som grundejer har du pligt til at sørge for, at dækslet ned til tanken er frit tilgængeligt og at hustanken fungerer godt.

Det varme vand fra bad og vask sikrer, at temperaturen i tanken er høj, og så foregår forrådningsprocessen bedst.

Almindelig brug af rengøringsmidler skader ikke hustanken, men overdreven brug af wc-rens og kalkfjerner kan bevirke, at processerne i hustanken går i stå. Pas på, at der ikke kommer engangsklude, kaffegrums, cigaretskod, hygiejnebind og lignende i tanken.

Mit dæksel er for tungt, hvad gør jeg?

Et letvægtsdæksel kan købes i de fleste byggemarkeder og VVS-butikker.

Hvorfor er der tømningsordning for hustanke?

For at sikre en bedre vandkvalitet i kommunens vandløb og søer har Aarhus Byråd besluttet, at alle ejendomme i det åbne land i Aarhus Kommune skal være med i en fælles tømningsordning for hustanke. Regulativet  indeholder de regler, der gælder for ordningen.

Regulativet er senest ændret og godkendt den 23. januar 2008.

Hvad må du skylle ud i toilettet?

Ting Du Må Skylle Ud I Toilettet

Alt om tømning


Tømningen foretages af firmaet FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S
Telefon +45 7022 1620

Hvorfor er der tømningsordning for hustanke?

For at sikre en bedre vandkvalitet i kommunens vandløb og søer har Aarhus Byråd besluttet, at alle ejendomme i det åbne land i Aarhus Kommune skal være med i en fælles tømningsordning for hustanke. Regulativet  indeholder de regler, der gælder for ordningen.

Regulativet er senest ændret og godkendt den 23. januar 2008.

Hvad koster det at få tømt en hustank?
Se priser for tømning i takstbladet.

Betalingen for den årlige tømning opkræves af Aarhus Vand.

Vær med til at holde prisen nede

Tømningsordningen gælder hvile i sig selv-princippet. Det betyder kort sagt, at de faktiske udgifter, der er forbundet med tømningsordningen, bestemmer afgiftens størrelse.

Derfor er det en god idé at gøre adgangen til tanken så let som mulig. Tænk også på, at dækslet skal være synligt, og at det ikke må veje mere end 35-50 kg.

Hvem udfører tømning af hustanke?

Tømningen udføres for Aarhus Vand A/S af et privat firma, som udvælges ved licitation.

Hvornår tømmes hustankene?

Din hustank tømmes én gang årligt. Se vejledende tider for dit område her:

Område Uge
Åby, Hasle, Elev, Skejby - Lisbjerg, Vejlby - Risskov   5-6
Trige   5-6
Todbjerg - Mejlby   7-11
Skødstrup  7-11
Hjortshøj - Egå, Elsted 7-11
Tilst - Kasted   16-17
Brabrand - Årslev  16-17
Sabro - Fårup  18-19
Borum - Lyngby  18-19
Harlev - Framlev   19-20
Holme-Tranbjerg, Viby  21-22
Mårslet   19
Ormslev, Kolt Nord  22-23
Ormslev, Kolt Syd   22-23
Beder - Malling  23-24
Beder - Malling Syd  23-24
Solbjerg Nord   24-25
Solbjerg Syd  24-25
Havnen 47
Hvor behandles spildevandet fra hustanken?

Spildevandet fra hustankene tilføres Marselisborg eller Viby Renseanlæg, hvor det behandles sammen med spildevandet fra de kloakerede byområder.

Der har været forgæves kørsel, men jeg var hjemme?

Kontakt FKS Slamsom på telefon +45 6342 1027.

Hvad gør jeg, når tanken ikke er tømt?

Kontakt FKS Slamsom på telefon +45 6342 1027.

Jeg har behov for ekstra tømning

Alle tømninger udover dem, der er inkluderet i tømningsordningen, er for egen regning.
Se også vores regulativ her: Regulativ for kontrol med tømning af bundfældningstanke (hustanke)

Kan jeg aftale ekstra tømning m.m. med tømningsfirmaet?

Måske er det ikke tilstrækkeligt med én årlig tømning af netop din hustank. I så fald kan du aftale ekstra tømninger med tømningsfirmaet.

Måske ønsker du at få renset/spulet rør, og måske har du sive- eller køkkenbrønde, som af og til skal tømmes. Også dette udfører tømningsfirmaet efter aftale, og det er selvsagt billigst, når det udføres i forbindelse med en tømning.

Du skal selv indgå aftale med tømningsfirmaet og betale direkte til firmaet.

Du kan kontakte firmaet

FKS Slamson A/S

Teknikvej 36

5260 Odense S

Tømningsordning: +45 6342 1017