Min hustank

Regnvand

Spørgsmål og svar

Hvad er dit ansvar som ejer, hvornår tømmes hustanken osv. Få svar her.

Alt om tømningsordning

Tømningen foretages af firmaet LL Transport
Tranekærvej 110
9490 Pandrup
Telefon 25 78 52 75

Se spørgsmål og svar omkring tømningsordning samt tidsplan her.

Se hvornår din hustank tømmes her
Hvornår tømmes hustankene?

Din hustank tømmes én gang årligt. Se vejledende tider for dit område ved at slå din adresse op her:

Slå din hustank op og se tømningstidspunkt

 

Du har nu mulighed for at logge ind og finde oplysninger omkring din hustank.

Du kan rekvirere adgangskoder for at komme ind på siden hos enten LL Transport på mail slamsuger@ll-transport.dk, eller til Aarhus Vand, Teknisk Kundeservice på e-mail til ledningsnet@aarhusvand.dk

Din hustank
Hvad koster det at få tømt en hustank?
Se priser for tømning i takstbladet.

Betalingen for den årlige tømning opkræves af Aarhus Vand.

Vær med til at holde prisen nede

Tømningsordningen gælder hvile i sig selv-princippet. Det betyder kort sagt, at de faktiske udgifter, der er forbundet med tømningsordningen, bestemmer afgiftens størrelse.

Derfor er det en god idé at gøre adgangen til tanken så let som mulig. Tænk også på, at dækslet skal være synligt, og at det ikke må veje mere end 35-50 kg.

Hvorfor er der tømningsordning for hustanke?

For at sikre en bedre vandkvalitet i kommunens vandløb og søer har Aarhus Byråd besluttet, at alle ejendomme i det åbne land i Aarhus Kommune skal være med i en fælles tømningsordning for hustanke. Regulativet  indeholder de regler, der gælder for ordningen.

Regulativet er senest ændret og godkendt den 23. januar 2008.

Hvem udfører tømning af hustanke?

Tømningen udføres for Aarhus Vand A/S af et privat firma, som udvælges ved licitation.

Hvor behandles spildevandet fra hustanken?

Spildevandet fra hustankene tilføres Marselisborg eller Viby Renseanlæg, hvor det behandles sammen med spildevandet fra de kloakerede byområder.

Der har været forgæves kørsel, men jeg var hjemme?

Kontakt LL Transport på telefon 25 78 52 75

Hvad gør jeg, når tanken ikke er tømt?

Kontakt LL Transport på telefon 25 78 52 75

Jeg har behov for ekstra tømning

Alle tømninger udover dem, der er inkluderet i tømningsordningen, er for egen regning.
Se også vores regulativ her: Regulativ for kontrol med tømning af bundfældningstanke (hustanke)

Kan jeg aftale ekstra tømning m.m. med tømningsfirmaet?

Måske er det ikke tilstrækkeligt med én årlig tømning af netop din hustank. I så fald kan du aftale ekstra tømninger med tømningsfirmaet.

Måske ønsker du at få renset/spulet rør, og måske har du sive- eller køkkenbrønde, som af og til skal tømmes. Også dette udfører tømningsfirmaet efter aftale, og det er selvsagt billigst, når det udføres i forbindelse med en tømning.

Du skal selv indgå aftale med tømningsfirmaet og betale direkte til firmaet.

Du kan kontakte firmaet

LL Transport
Tranekærvej 110
9490 Pandrup

Tlf.: 25 78 52 75

Mail: slamsuger@ll-transport.dk

Hvad gør jeg, hvis der opstår højtstående eller returløbende vand i forbindelse med tømning?

Hvis sivdræn ikke bliver spulet, stopper de med tiden til, så spildevandet løber retur i tanken.
For dig der har et nedsivningsanlæg er det derfor en rigtig god idé at få nedsivningsdræn spulet hvert 2.-3. år. Enten i forbindelse med spuling, eller ved en ekstern slamsuger efterfølgende. Hvis du ønsker at få spulet i forbindelse med en tømning, skal du som grundejer tage kontakt til LL Transport direkte inden besøget, så det kan aftales. Ellers kan chaufføren ikke spule. Der kommer en ekstra faktura fra LL Transport for spuling af sivdræn. Kontakt LL Transport for at få oplyst den aktuelle pris på Tlf.:25 78 52 75

Hvad må du skylle ud i toilettet?

Ting Du Må Skylle Ud I Toilettet

Dit ansvar som ejer

Der er krav til adgangsforhold, dækslet og så selvfølgelig, hvad du smider i toilettet. Se mere i FAQ'en her.

Regulativ for kontrol med tømning af bundfældningstanke (hustanke)
Har jeg nogle pligter i forhold til min hustank?

Som grundejer har du pligt til at sørge for, at dækslet ned til tanken er frit tilgængeligt og at hustanken fungerer godt.

Det varme vand fra bad og vask sikrer, at temperaturen i tanken er høj, og så foregår forrådningsprocessen bedst.

Almindelig brug af rengøringsmidler skader ikke hustanken, men overdreven brug af wc-rens og kalkfjerner kan bevirke, at processerne i hustanken går i stå. Pas på, at der ikke kommer engangsklude, kaffegrums, cigaretskod, hygiejnebind og lignende i tanken.

Mit dæksel er for tungt, hvad gør jeg?

Et letvægtsdæksel kan købes i de fleste byggemarkeder og VVS-butikker.

Hvorfor er der tømningsordning for hustanke?

For at sikre en bedre vandkvalitet i kommunens vandløb og søer har Aarhus Byråd besluttet, at alle ejendomme i det åbne land i Aarhus Kommune skal være med i en fælles tømningsordning for hustanke. Regulativet  indeholder de regler, der gælder for ordningen.

Regulativet er senest ændret og godkendt den 23. januar 2008.